Poziv na učešće u kreiranju budžeta Grada Mostara za 2021. godinu

Gradsko vijeće Mostara, na svojoj trećoj sjednici, donijelo je odluku o javnoj raspravi za  budžet Grada Mostara za 2021.godinu

Pozivaju se građani Grada Mostara, predstavnici NVO i politički subjekti u Gradu Mostaru, da učestvuju u kreiranju budžeta Grada Mostara za 2021.godinu i da svoje argumentovane prijedloge, sugestije, amandmane kao i primjedbe, dostave do 31.03.2021.godine, Stručnoj službi Gradskog vijeća Grada Mostara i Sekretarijatu Gradonačelnika.

Prijedlozi, sugestije, amandmane kao i primjedbe, mogu se dostaviti na e-mail Gradskog vijeća Grada Mostara gradskovijece@vijece.mostar.bai Gradonačelnika Grada Mostara grad.mostar@.mostar.ba ili gradonačelnik@mostar.ba, kao i putem protokola Gradske uprave.

Nakon javne raspraveo Nacrtu budžeta Grada Mostara za 2021.godinu, nadležne Službe će dostavljeni materijal proslijediti Gradonačelniku Grada Mostara.

Gradonačelnik Grada Mostara će Gradskom vijeću Grada Mostara dostaviti Prijedlog budžeta Grada Mostara za 2021.godinu  na usvajanje u roku od 15 dana nakon završetka javne rasprave.

(NovaSloboda.ba)