Vlada HNK-a pružila novčanu podršku poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona razmatrala je Prijedlog Zakona o šumama HNK-a. Nakon održane rasprave, Ministarstvo je zaduženo da obavi dodatne konsultacije, a Vlada će se o Prijedlogu izjasniti na jednoj od sljedećih sjednica, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je prihvatila Program utroška novčanih sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji u iznosu od 1,800.000 KM. Programom su utvrđene vrste podrške, ukupna vrijednost, opšti i posebni uslovi za njeno ostvarenje, način ostvarenja, te nadzor i kontrola. Cilj Programa je unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području HNK-a kroz različite vrste podrške, kako bi se ona učinila što konkurentnijom na tržištu.

Nastavljajući projekat usmjeren na preveniranje bolesti ovisnosti, te pružanja kontinuirane terapije osobama koje su na liječenju zamjenskom terapijom u liječenju o opijatima, Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a, prihvatila Odluku o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade HNK. Takođe, odobrena su sredstva u iznosu od 400.000 KM za četvorogodišnji period u svrhu nabavke lijeka metadona za potrebe Centra za preveniranje i vanbolničko liječenje ovisnika u Mostaru.

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite informisalo je Vladu o provođenju zaključka vezanog za izjašnjavanje menadžmenta svih zdravstvenih ustanova-poslodavaca, Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a i ZHk-a, te osnivača/suosnivača zdravstvenih ustanova o zahtjevima reprezentativnog sindikata –  Nezavisnog sindikata zaposlenika SKB Mostar i ponude poslodavaca i Vlade. Nakon iskazane podrške ponudi poslodavaca i Vlade, Vlada je zadužila Pregovarački tim da, na tragu te ponude, nastavi tražiti hitno, prihvatljivo i održivo rješenje s ciljem postizanja konačnog dogovora oko potpisivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNK-a.

Vlada je prihvatila odluku kojom je Zavodu za javno zdravstvo HNK-a odobrila 25.000 KM za osiguranje hladnog lanca za vakcine protiv COVID-19.

Takođe, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila zaključak u vezi Pozitivne liste lijekova. Naime, Ministarstvo će, u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, u roku od 15 dana izraditi prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda, na način da se na Pozitivnoj listi lijekova ograniči broj zaštićenih naziva lijekova poštujući pravila Zakona o lijekovima kojim je utvrđeno da se na listu lijekova obavezno uvrštavaju lijekovi domaće industrije, kao i lijekovi originatora, a zatim, po potrebi lijekovi inostrane farmaceutske industrije. Naime, istaknuto je kako pozicioniranje domaće proizvodnje i davanje odgovarajućeg mjesta na tržištu domaćim proizvodima donosi niz benefita široj društvenoj zajednici, pri tomu uvijek stavljajući u prvi plan interes pacijenata i nikada ne dovodeći u pitanje vrhunski kvalitet i djelotvornost generičkih lijekova iz domaće proizvodnje.

Na prijedlog resornog Ministarstva, Vlada je odobrila po 50.000 KM za aktivnosti Udruženja HO „Merhamet“ MDD Regionalni odbor Mostar i Udruženja HO CARITAS Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije.

Nastavljajući aktivnosti podrške privredi, koja je pogođena pandemijom korona virusa, Vlada je dala saglasnost na Listu poslovnih subjekata za subvencioniranje kamata na odobrena kreditna sredstva sukladno Protokolu o saradnji između Razvojne banke FBiH i Vlade HNK-a.

(NovaSloboda.ba)