VM BiH usvojilo izvještaj o aktivnostima u vezi sa Trgovskom Gorom

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Izvještaj o radu Koordinacionog tijela, Ekspertskog tima i Pravnog tima u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Čerkezovac, Trgovska gora, opština Dvor, Republika Hrvatska.

Izvještaj daje horonološki pregled preduzetih aktivnosti Koordinacionog tijela te Ekspertskog i Pravnog tima koje je ranije formiralo Vijeće miistara BiH s ciljem pripreme sveobuhvatne stručne analize stanja i uticaja mogućeg odlagališta na Trgovskoj gori, te prijedloga mjera zaštite stanovništva u 13 opština u BiH u slivu rijeke Une i životne sredine, kao i izrade strategije pravne zaštite interesa BiH.

Uzimajući u obzir novonastalu situaciju sa učestalim zemljotresima u Republici Hrvatskoj, Vijeće ministara BiH je zadužilo Ministarstvo spoljne  trgovine i ekonomskih odnosa da pripremi prijedlog odluke kojom bi u Ekspertski tim bili uključeni i stručnjaci za regionalnu geologiju, zemljotrese i seizmička ispitivanja, za hidrotehniku, kao i procjenu uticaja ili i uključivanje aktiviste nevladine organizacije „Grin tim“.

Zaduženo je Ministarstvo spoljnih poslova BiH da putem svoje diplomatsko-konzularne mreže, a uz stručnu podršku Koordinacionog tijela, Pravnog i Ekspertnog tima, aktivno radi na intenziviranju i unapređenju saradnje s relevantnim stručnim i političkim predstavnicima iz Republike Hrvatske, koji su uključeni u izgradnju spornog odlagališta, sve s ciljem razmjene informacija, kao i relevantne dokumentacije neophodne za rad Ekspertnog i Pravnog tima.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je da, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, a posebno Direkcijom za evropske integracije, intenzivira kontakte sa predstavnicima Delegacije Evropske unije u BiH, kao i predstavnicima Evropske komisije s ciljem njihovog aktivnog učešća u procesima vršenja potrebne koordinacije kojima će se pružiti pomoć predstavnicima Pravnog i Ekspertnog tima u efikasnom obavljanju ranije definisanih zadataka.

(NovaSloboda.ba)