Stabla japanskih trešanja na meti vandala

U posljednja tri mjeseca učestale su devastacije na stablima japanskih trešanja zasađenih u velikom gradskom parku.

Kako je saopšteno iz Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove, u potpunosti je polomljeno šest novih mladih sadnica dok su na većini sadnica vidljiva brojna mehanička oštećenja.

Japanske trešnje ove godine počele su cvjetati 9. februara i to sorta Kawazu sakura, a potom se period cvjetanja (u Japanu poznat kao period hanami – uživanja u cvijetu japanske trešnje Sakura i japanske kajsije – Uma) nastavio sve od danas, kada su prvi put procvijetali kultiavri Ukon i Kouka.

Nažalost, ove godine, kao nikada do sada, sadnice trešanja su pod napadom neugovornih pojedinaca, koji lome grane berući cvjetove japanske trešnje, pri tome trajno oštećujući krošnje stabala i degradirajući izgled stabla berbom cvjetova .

Japanske trešnje u gradu Mostaru na urbanim javnim površinama sade se od 70.tih godina prošlog vijeka, mada je intenzivna sadnja  (obogaćivanje fonda kultivara trešanja) započelo  saradnjom Grada Mostara s NVO Japanskom organizacijom IPIL IPIL no KAI, kojoj se može zahvaliti na introdukciji kultivara Beni Yutaka, Kawazu, Kouka i Yoshino.

Ove sadnice u parku, izvor su repro-materijala (plemki kalem grančica) u vegativno proizvodnji novih sadnica, tako da njihova devastacija i lomljenje ima direktan uticaj na dalju proizvodnju novih sadnica (koju grad Mostar vrši u posljednjih 5 godina u saradnji sa IPIL IPIL no KAI organizacijom i njenim ekspertima) na taj način ostajemo bez dragocjenih kalem grančica.

Iz Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove molimo posjetioce parka da se sa više pažanje i poštivanja odnose prema stablima Japanskih trešanja, kao i ostalom rastinju i javnoj imovini parka.

Takođe, tokom ove godine, uočeni su i prvi plodove na stablima “Yoshino” – divlje planinske japanske trešnje, čiji plodovi plodovi nisu pogodni za jelo i stoga se upozoravaju posjetioci parka da ih ne beru, jer isti isključivo služe za daljnju proizvodnju kalem podloga koje služe u procesu proizvodnje novih sadnica.

(NovaSloboda.ba)