Grad Mostar uspostavlja komunalno redarstvo

Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara obavještava javnost da su u toku aktivnosti na uspostavljanju komunalnog redarstva sukladno Zakonu o komunalnim djelatnostima, a u svrhu provođenja komunalnog reda u gradu.

Poslove komunalnog redarstva provodiće komunalni redari, koji su u skladu sa Zakonom ovlašteni da vrše kontrolu nad provođenjem komunalnog reda kod svih osoba koje su prema odredbama Odluke o komunalnom redu, odgovorne za stanje i održavanje reda na javnim površinama, saopšteno je iz Grada Mostara.

Redari su, takođe, ovlašteni uzimati u postupak prijave i zahtjeve građana i pravnih osoba, te da o postupanju u predmetima daju povratne informacije podnosiocima, kao i da saslušavaju i uzimaju izjave od odgovornih i drugih osoba.

Takođe, oni će upozoravati građane i pravne osobe na ponašanje propisano odredbama Odluke o komunalnom redu, ovlašteni su da obavještavaju komunalnu inspekciju o slučajevima nepoštivanja i neizvršavanja navedenih odredbi, sačinjavaju zapisnike na terenu i dostavljaju ih komunalnoj inspekciji na dalje postupanje, kao i da preduzimaju druge mjere i radnje za koje su ovlašteni odredbama navedenog zakona.

“Želimo istaći da ovim aktivnostima, odnosno  uspostavljanjem komunalnog redarstva, koje će sigurno opravdati svoje postojanje, građani grada Mostara dolaze u priliku da na brži i efikasniji način realizuju svoje zahtjeve, u predmetima zaštite i očuvanja javnih površina”, stoji u saopštenju.