U toku izgradnja kanalizacione mreže u naselju Opine

U toku je realizacija projekta izgradnje „Dvojnih primarnih kanalizacionih kolektora centralnom dijelu Grada Mostara u okviru  Watsan projektaFBiH – T6: Sekundarna kanalizaciona mreža naselja Opine i spoj na glavne kolektore hotel Mostar i Opine“.

U dijelu koji obuhvata sekundarnu kanalizacionu mrežu naselja Opine, planirano je izvesti kanalizacionu mrežu, koja će izvršiti spajanje postojećih stambenih i poslovnih objekata na već izgrađenu primarnu kanalizacionu mrežu. Projektom planirani obim mreže je ukupne dužine od 13.000,00 m cijevi različitih profila u vrijednosti od 832.347,16 KM (bez PDV-a). Očekivani završetak radova je kraj oktobra ove godine, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Gradske uprave Mostar.

U dijelu koji se odnosi na spoj kanalizacije naselja Opine na glavni lijevoobalni kolektor primarnih kanalizacionih kolektora, planirano je izgraditi novi vod, koji će spajati kanalizacionu mrežu naselja Opine sa postojećim kolektorom. Projektom planirana dužina ovoga voda je 1100,00 m promjera cijevi DN 400 mm i DN 300 mm u ukupnoj vrijednosti od 258.408,08 KM (bez PDV-a). Očekivani završetak radova je kraj oktobra ove godine. Radove izvode građevinska poduzeća HP Investing, Amitea i Izgradnja Tojaga.

(NovaSloboda.ba)