Uklonjene veće količine otpada s „divljih deponija“

Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara, je u okviru svojih redovnih nadzora u predmetima odlaganja raznih vrsta otpada na javne gradske površine, identifikovala određene lokalitete na kojima je izvršeno nedozvoljeno deponovanje veće količine otpada, a što je pogodovalo  nastajanju „divljih deponija“.

Potom je komunalni inspektor svojim rješenjima izdao naloge JP“Komunalno“ Mostar, za vanredno čišćenje raznog otpada, kao i građevinskog šuto materijala sa predmetnih lokacija, u konkretnom slučaju uz Avijatičarski most, uz saobraćajnicu od kružnog toka prema nekadašnjem Sokolu, te u naselju Kosor. 

Komunalno preduzeće je postupajući prema nalogu inspekcije već izvršilo čišćenje određenih lokaliteta ili je u toku postupka čišćenja.

Grad Mostar i gradska Služba za inspekcijske poslove preduzimaju kontinuirane aktivnosti na uređenju i zaštiti javnih gradskih površina i ulažu napore u pravcu iznalaženja trajnog rješenja za problem „divljih deponija“.

Iz Službe za inspekcijske poslove Gradske uprave Mostar posebno apeluju na građanstvo da fokus svoje pažnje usmjere ka sprječavanju ponavljanja ovih nelegalnih aktivnosti u gradu, da svojim prijavama ukazuju na neposredne počinioce prekršaja ove vrste, kao i da vlastitim angažmanom sami učestvuju u kreiranju ljepšeg i ugodnijeg okruženja.

(NovaSloboda.ba)