Puštene u rad aktivne gradske fontane

Služba za komunalne poslove Grada Mostara, 15. aprila, je putem izvođača radova JP Komunalno Mostar, koji je pružao usluge održavanja javnih gradski izljeva i fontana, započela s puštanjem u rad aktivnih gradskih fontana.

Takođe, planira otpočeti radove na sanaciji fontana u velikom gradskom parku, parku Alekse Šantića i fontane kod Doma zdravlja Mostar.

Sukladno Zakonu o komunalnom redu period u kome rade gradske fontane je programiran  od 15. aprila – 15. oktobra tkuće godine, dok o održavanju fontana brinu gradska komunalna preduzeća, saopšteno je iz Službe za komunalne poslove Grada Mostara.

(NovaSloboda.ba)