U Mostaru se gradi desnoobalni kolektor

Grad Mostar realizuje projekat izgradnje desnoobalnog kolektora, a paralelno s izgradnjom kolektora vrši se rekonstrukcija ulice kneza Višeslava.

Krajem 2018. godine dodijeljen je ugovor T2B Carinski most-Bakijina luka u iznosu od 1.399.424,62 eura(3.202.332,89 KM sa PDV-om). Realizacija ovog ugovora predviđena je u fazama, u skladu sa osiguranim sredstvima.

Kako se navodi iz Gradske uprave Mostar, prva faza ugovora realizovana je 2019.godine (dionica raskrsnice hotel Ero – kružni tok kod zgrade „Mljekara“). Tokom većeg dijela 2020. godine, nisu vršeni radovi po ovom ugovoru obzirom da PMU nije osigurao pružanje usluga CN-a (centralnog nadzora) za WATSAN.

Ugovor s Konsultantom Luis Berger je istekao krajem 2019.godine, a ugovor s konsultantom EPTISA koji trenutno pruža usluge centralnog nadzora je zaključen krajem 2020.god. Grad Mostar kao ni ostale opštine učesnice WATSAN-a nisu imale uticaj na odabir niti zaključenje ugovora sa konsultantima pružaocima usluga centralnog nadzora. Druga faza realizacije započela je u novembru 2020 godine i to na potezu od kružnog toka kod zgrade „Mljekare“ do Bakijine Luke (šaht D187).

Trenutno se izvode radovi u kneza Višeslava na izgradnji kišnog preljeva KP 1, te se nastavljaju dalje ulicom kneza Višeslav do Bakijine luke D187. Planirani rok završetka svih radova na izgradnji kolektora po ovom ugovoru je oktobar 2021. godine. Planirano je da se ugovor T2b finansira preostalim kreditnim sredstvima, domaćim grant sredstvima (sredstva Fond za zaštitu okoline FBiH,  sredstva Vodoprivrede HNK) i sredstvima iz budžeta Grada Mostara.

Grad Mostar investitor je i rekonstrukcije Ulice Kneza Višeslava, a radove izvodi HP Investing d.o.o. Mostar. Nadzorni organ je poduzeće Cadoro-Ing doo Mostar, a ukupna vrijednost radova je 540.000 KM. Projekat rekonstrukcije ulice kneza Višeslava (Rudarska) obuhvata proširenje postojeće dvosmjerne ceste od vrha Avenije do Pete osnovne škole u naselju Rudniku, na četvorosmjernu ulicu, prema projektnoj dokumentaciji Integra doo Mostar. U okviru planiranih radova je predviđena izgradnja nove oborinske odvodnje, javne rasvjete, izmještanje postojećih komunalnih instalacija, rješavanje prilaza objektima, horizontalna i vertikalna signalizacija i dr. 

Završetak radova na ovom projektu očekuje u junu 2021. godine.

Kako se navodi iz Gradske uprave, radovi se izvode usklađeno s odvijanjem radova na izgradnji desnoobalnog kolektora na ovoj dionici. Puštanje u saobraćaj zavisi i od brzine završetka radova na kolektoru. Dok traju radovi, saobraćaj se odvija preko novoizgrađene ceste od novog mosta na rijeci Neretvi prema naselju Rudnik.  

(NovaSloboda.ba)