Mostar uskoro u projektu Zeleni gradovi EBRD-a

hdrpl

Danas je u Gradskoj vijećnici održan sastanak predstavnika Grada Mostara i Gradskog vijeća Mostara s predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Uz gradonačelnika Mostara Maria Kordića, glavnu savjetnicu Grada Mostara Radmilu Komadinu, sastanku su bili prisutni predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara Salem Marić i podpredsjednik Velibor Milivojević, a u delegaciji EBRD-a bili su Manuela Naessl direktorica EBRD ureda u Bosni i Hercegovini i Josip Polić, bankar za infrastrukturu pri EBRD-u u BiH.

Gradonačelnik Kordić upoznao je predstavnike EBRD-a kako je početkom aprila održao sastanak s predstavnicima JP Autoceste FBiH s ciljem nastavka dijaloga i partnerskog odnosa u svrhu izgradnje poddionice Mostar jug – Tunel Kvanj. Tom prilikom, predstavnici JP Autoceste FBiH su gradonačelniku Kordiću prezentirali trasu autoceste na poddionici Mostar jug – tunel Kvanj, kao i projekte izgradnje lokalnih saobraćajnica i zahtjeve lokalne zajednice, koji su ušli u Zahtjev za projektovaanje.

Gradonačelnik Kordić, predsjednik Gradskog vijeća Marić i zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Milivojević  u razgovoru s direktoricom EBRD-a Naessl izrazili su punu podršku izgradnji trase autoceste na poddionici Mostar jug – tunel Kvanj, a koji će značajno pridonijeti razvoju grada Mostara i cjelokupne zajednice na ovom području.

Takođe, istaknuli su kako je uprkos početnim poteškoćama u realizaciji projekta, zahvaljući dobroj komunikaciji i saranji između JP Autoceste Federacije BiH, Grada Mostara i mještana s ovog područja,  proces eksproprijacije priveden kraju.

Svi učesnici sastanka složili su se kako će relizacijom ovog prijekta biti prije svega poboljšan kvalitet života lokalnog stanovništa, a što pretpostljva izgradnju loklanih infrastrukturnih projekata i zapošljavanja loklanog stanvništva.

Upoznali su predstavnike EBRD-a kako Grad Mostara provodi upravni postupak pokrenut po prijedlogu JP „Autoceste Federacije BiH“ d.o.o. Mostar radi potpune eksproprijacije nekretnina u svrhu izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Mostar jug – Buna, poddionica Mostar jug – Tunel Kvanj, područje Grada Mostara.  

Prema elaboratu eksproprijacije, u obuhvatu ove dionice je 375 parcela na području k.o. Hodbina, k.o. Ortiješ, k.o. Gnojnice Donje, k.o. Malo polje, k.o.Kosor i k.o. Blagaj. Prema trenutnom stanju, više od 70 posto dionice je završeno, odnosno izdata su rješenja o eksproprijaciji nekretnina i pred ovim organom postignuti i potpisani  sporazumi o naknadi za izuzete nekretnine. Preostali, neriješeni dio parcela je u većem dijelu državna imovina.

Od mještana u naselju Ortiješ,  nezadovoljni trasom puta  su samo četiri porodice, a svi ostali u tom naselju su potpisali sporazume o naknadi o izuzetim nekretninama.

Direktorica Naessl zahvalila je na pruženim informacijama i nedvojbenoj podršci grada Mostara ovom važnom infrastrukturnom projektu. Dodala je kako će EBRD nastaviti realizaciju ovog projekta, a izrazila nadu da će se do novembra 2021. godine završiti sve potrebne procedure, kako bi se pristupilo realizaciji projekta izgradnje autoceste na Koridoru Vc.

Na sastanku je bilo riječi i o uključivanju Mostara u projekat Zeleni gradovi EBRD-a, u koha su već uključeni Sarajevo, Banja Luka Zenica, s ciljem da se i u Mostaru kroz taj projekat osigura metodologija koja može osigurati povlačenje sredstava, kao i grant sredstava za investicije u oblasti okoline, posebno u oblastima unapređenja kvaliteta vazduha, saobraćajne infrastrukture, javnog prevoza i energetske efikasnosti.

Zeleni gradovi EBRD-a predstavljaju sveobuhvatan poslovni model za zeleni urbani razvoj,  a dogovoreno je da će se uskoro održati novi sastanak na kome bi se razgovaralo o konkretnim potencijalnim projektima koji bi se mogli realizovati u Mostaru.

(NovaSloboda.ba)