Proljetna akcija čišćenja i hortikulturalnog uređenja Mostara

U sklopu redovne akcije proljetnog uređenja, Grad Mostar preduzima aktivnosti na uređenju javnih površina.

U sklopu priprema za 1. maj. uređuje se SRC Buna i rasksrnica Bulevar, odnosno uklanjanje dijela dotrajalih sadnica lavande. te dopuna s oko 1.000 sadnica, zatim sadnja sezonskog cvijeća u gradskim parkovima, trgovima i rondele, te uređenje kružnih tokova i sadnja grmova i sezonskog cvijeća (Zalik, Mljekara, Dubrovačka ulica).

Takođe, slijede zahvati redovnog održavanja zelenih površina: košenje zelenih površina u park dvorištima (oko stambenih zgrada), okopavanje šajbi oko stabala, uklanjanje izdanaka i izbojaka sa stabala, skraćivanje niskih poleglih grana na stablima (lipa) u gradskim drvoredima i slično.

Planira se i akcija uređenja park prostora između bolnice i gradske mrtvačnice, zahvati obuhvataju košenje i čišćenje terena sa uklanjanjem sasušenih i polomljenih grana, kao i sanitarnom sječom oboljelih i trajno oštećenih stabala.

Pored radova na zelenim površinama, u planu je intenziviranje čišćenja gradskih javnih površina, saopšteno je iz Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove gradske uprave Mostar.

(NovaSloboda.ba)