U Federaciji BiH na dan 26. aprila broj zaposlenih iznosio je 522.257

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 26. aprila iznosio je 522.257.

Stanje broja zaposlenih po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i opštinama može se vidjeti na linku VIDEO, objavila je Porezna uprava Federacije BiH.