Počinje zbrinjavanje mulja s postrojenja za preradu otpadnih voda

Danas je započela realizacija ugovora o zbrinjavanju mulja s Postrojenja za preradu otpadnih voda (PPOV), prema ugovoru vrijednom 582.660 maraka između Grada Mostara i firme Kemeko-BH d.o.o. Lukavac, saopšteno je iz Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara.

Predmet Ugovora je zbrinjavanje mulja koji nastaje preradom otpadnih voda na PPOV, a mulj će se, postupajući prema Elaboratu o zbrinjavanju mulja sa PPOV, koga je izradio GIC Mostar 2019. godine, sukladno važećim zakonima i propisima, skladištiti izvan granica BiH, gdje postoji razvijena industrija za preradu muljeva od obrade otpadnih voda.

Predviđena trasa kretanja uključuje tranzitne zemlje BiH, Hrvatsku, Sloveniju i Austriju kao zemlju uvoznicu na konačno zbrinjavanje.

Za period transporta, izvršilac posla Kemeko – BH d.o.o. Lukavac pribavio je saglasnosti o prekograničnom transportu otpada od ovlaštenih resornih ministarstava, te je time Grad Mostar jedini grad u BiH koji je preduzeo više mjere kada je riječ o zbrinjavanju otpada na ekološki prihvatljiv način.

(NovaSloboda.ba)