U aprilu prikupljeno 644 miliona KM od indirektnih poreza

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prvi put od izbijanja krize uzrokovane pandemijom virusa Covid 19, prihodi od indirektnih poreza bilježe rast. U prva četri mjeseca 2021. godine prihodi po osnovu PDV-a, akciza, carina i putarina iznosili su 2 milijarde i 467 miliona KM i veći su za 74 miliona KM ili 3,10 posto u odnosu na isti period 2020. godine, kada su iznosili 2 milijardu i 393 miliona KM. April je donio značajan rast prihoda od indirektnih poreza, saopšteno je iz UIO BiH.

UIO je u prva četri mjeseca 2021. godine privredi vratila 468 miliona KM što je za 39 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prva četri mjeseca 2021. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 1 milijardu i 999 miliona KM i veći su za 35 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2020. godine.

U aprilu 2021. godine prikupljeno je 644 miliona KM indirektnih poreza, što je za 133 miliona KM više u odnosu na april 2020. godine.

Za finansiranje državnih institucija u prva četri mjeseca 2021. godine raspoređen je iznos od 256 miliona KM.

Po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 62,9 miliona KM, Republika Srpska 41,6 miliona KM i Distrikt Brčko 2,1 milion KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.

V. B.

(NovaSloboda.ba)