Tužioci Tužilaštva BiH mogu u svim predmetima iz nadležnosti Tužilaštva i Suda BiH davati potrebna uputstva tužilaštvima entiteta i Brčko Distrikta

Tužioci Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Tužilaštva BiH, 29. aprila, održali su Kolegij, na kome su razmatrali javno objavljeno saopštnje Federalnog tužilaštva FBiH, te zauzeli pravni stav povodom iznesenih tumačenja odredbi Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine

“Kako je primijećeno, učestalo pozivanje na to saopštenje od strane različitih institucija i pojedinaca, te iznošenje tvdnji o nezakonitom postupanju Tužilaštva BiH, imamo potrebu izvjestiti javnost o donesenim zaključcima”, navodi se u današnjem saopštenju Tužilaštva BiH..

Na kolegiju su usvojeni zaključci kojima u ostvarivanju svojih prava i nadležnosti, sukladno članu 37. Zakona o kaznenom postupku BiH, tužioci Tužilaštva BiH mogu u svim predmetima iz nadležnosti Tužilaštva BiH i Suda BiH, davati potrebna uputstva svim tužilaštvima u oba entiteta i Brčko Distriktu BiH.

Zauzimanje pravnog shvatanja i stavova o odredbama ZKP BiH mogu zauzimati samo organi koji postupaju po ZKP BiH, a nikako organi koji po istom ne postupaju. Javno objavljivanje tumačenja Zakona o krivičnom postupku BiH od pravosudne institucije koja po tom zakonu ne postupa, može imati negativne posljedice po ostvarivanje prava i ovlaštenjasvih tužioca u Bosni i Hercegovini.

Ovaj način rada, primjenjivan je više puta u proteklom periodu, sa tužilaštvima u Bosni i Hercegovini i nikada nije bio sporan, te su na taj način postizani značajni zajednički rezultati.

U tom smislu, Tužilaštvo BiH poziva Federalno tužilaštvo Federacije BiH, kao i druga tužilaštva u Bosni i Hercegovini, da nastupe jedinstveno u procesuiranju teških oblika najtežih krivičnih djela sistemske korupcije i krivičnih djela protiv pravosuđa, kao i svih drugih teških krivičnih djela učinjenih u okviru organizovanog kriminala, pivrednog kriminala, terorizma, trgovine ljudima i svih drugih krivičnih djela iz nadležnosti Tužilaštva BiH.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, nastavlja intenzivan rad na svim predmetima i pored teških uslova prouzrokovanih pandemijom Covid 19, te neće podleći pritiscima bilo koje vrste, a sve u cilju zaštite građana i ostvarivanja vladavine prava, što je jedan od prioriteta za ispunjavanje uslova u procesu eeropskih integracija.

M. N.

(NovaSloboda.ba)