Tokom maja: Uređenje javnih zelenih površina i sadnja hortikulturnog bilja

Odjel za privredu, komunalne i inspekcijske poslove Gradske uprave Mostar planira u maju uređenje zelenih površina. Tako će se izvršiti dopunska sadnja sezonskim cvijećem i grmovima kružnih tokova u gradu.

Obaviće se i sadnja sezonskog cvijeća (Ageratum spp., Salvia spp., Tagetes spp., Gailardia spp., Impatiens spp., Begonia spp.) i sporadičnih stablašica (japanske trešnje – Prunus serulata – Kanzan i sirijskog hibiskusa – Hibiscus syriacus – u formi stabla) u velikom gradskom parku, Parku Nobelovaca i ispred Gradske vijećnice.

Također, izvršiće se dopuna praznih sofa s grmovima na Španskom trgu, dopuna razdjelnog pojasa na Bulevaru sa 1000 sadnica rasprostirućeg ruzmarina, u sklopu navedenog planira se zasaditi i 30. tak grmova ispred spomenika kod Doma zdravlja.

Potom slijede redovni zahvati održavanja stabala u drvoredima, kao što su uklanjanje izdanaka i izbojaka iz zona korjenova vrata i debla stabala u drvoredu, te skraćivanje poleglih niskih grana koje smetaju normalnom prolazu vozila i pješaka.

U maju su planirani i zahvati redovnog održavanja zelenila na području Blagaja, koji će obuhvatiti košenje prilaznih staza starom gradu i šetalište uz rijeku.

U toku je i provjera ispravnosti postojećih vodo-natapanih sistema na javnim zelenim površinama, te otklanjanje kvarova i njihovo puštanje u rad. 

(NovaSloboda.ba)