Prostorni plan Grada Mostara doživjeće izmjene

Gradsko vijeće Mostara na sjednici u utorak usvojilo je Odluku o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Grada Mostara za period od 2008.-2018. godine.

Predsjednik Gradskog vijeća Salem Marić novinarima je kazao kako će težište u ovoj godini biti na izradi prostornog plana Grada Mostara za period 2021. – 2031. godine.

“Juče smo imali kvalitetan sastanak sa svim relevantnim ekspertima u gradu i našim službama oko pristupanja izradi prostornog plana i to će nama biti težište u ovoj godini. Mogu kazati da sam jako zadovoljan jučerašnjim sastankom na kome smo ja i gradonačelnik odredili vremenske termine u kome roku možemo završiti izmjenu prostornog plana”, kazao je Marić.

Gradsko vijeće Mostara na sjednici je usvojilo i Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionog plana “Širi kompleks putničkog, željezničkog i autobuskog terminala”, dok je Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima skinuta s dnevnog reda današnje sjednice.

“Procedura kod donošenja odluka je da mi pripremimo odluku i da ona kao takva prolazi različite komisije, odbore i ostalo, te se raspravlja s vijećnicima. Nakon par dana raspravljanja i brušenja te odluke, moj je lični stav da nam treba još par dana kako bi neke stvari doradili. Radi se o jednoj vrlo osjetljivoj odluci, koja će imati direktnu reperkusiju na građane Mostara. Nadam se da će ta odluka na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća biti usvojena”, kazao je novinarima gradonačelnik Mostara Mario Kordić.

Sa sjednice je skinuta i Informacija o stanju bzbjednsoti u Gradu Mostaru jer, kako je rečeno na sjednici, MUP HNK-a nije odredio izvjestioca koji bi vijećnicima predstavio stanje bezbjednosti.

Predsjednik Gradskog vijeća bio je razočaran takvim raspletom situacije, te je kazao kako će tražiti da se na sljedećoj sjednici odredi izvjestilac, kako bi vijećnici mogli raspravljati o stanju bezbjednosti u Mostaru.

Po riječima gradonačelnik Kordić, riječ o nepoznavanju procedura predstavnika MUP-a te je dodao kako se nada da će se na sljedeći poziv neko iz kantonalnog MUP-a odazvati i obrazložiti bezbjedonosnu situaciju.

Na dnevnom redu sjednice, koja je još u toku, naći će se i zaključak o održavanju tematske sjednice na temu “Stanje u JP Deponij Uborak – Buđevac”, a koja bi, prema gradonačelnikovim riječima, trebala biti organizovana za 40.ak dana.

Kordić je kazao kako svakodnevno razgovara s ljudima iz struke i traži najbolja rješenja za komunalna pitanja, od prikupljanja otpada do deponovanja.

“Za 40.ak dana ćemo organizovati tematsku sjednicu o deponiji i generalno komunalijama. Mislim da ćemo do tada iznaći rješenje kada je ova, za Mostar jako bitna, tema u pitanju”, kazao je mostarski gradonačelnik.

Govoreći o eventualnom rješenju, rekao je kako se o svemu razgovara, čak i o varijantama novih lokacija deponije, kao i o samom načinu zbrinjavanja otpada.

Gradski vijećnici u nastavku sjednice razmatraće izvještaje o radu kulturnih, zdravstvenih i socijalnih ustanova, kao i Izvještaj o radu Sportskog saveza Grada Mostara.

(Fena)