Vlada HNK-a: Hitno otkloniti poteškoće u vezi isplate finansijskih sredstava

default

Adnan Faladžić, ministar finansija, podnio je na današnjoj sjednici Vlade HNK-a, Informaciju u vezi poteškoća u isplati finansijskih sredstva izazvanih kvarom na informatičkoj opremi, odnosno serveru za obračun plata budžetskih korisnika. Vlada je, nakon detaljne rasprave, usvojila niz zaključaka, te obavezala resornog ministra da hitno izvijesti javnost o novonastaloj situaciji, mjerama koje se čine i aktivnostima koje će se preduzeti kako bi se otklonile nastale poteškoće, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Nastavljajući snažnu podršku boračkoj populaciji, Vlada je dala saglasnost na Program utroška Ministarstva za pitanja boracaza 2021. godinu, u kome se, uz redovna izdvajanja za grantove udruženjima u iznosu od 519.780  KM, za prava na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica izdvaja 2.870.000 KM.

S ciljem poboljšanja uslova života boračke populacije, uz ostalo, realizovaće se stambeno zbrinjavanje u iznosu od 350.000 KM, podrške zapošljavanju i samoupošljavanju u iznosu od 300.000 KM, subvencionirati zapošljavanje djece poginulih boraca i RVI u iznosu od 200.000 KM, plaćanje naknade upisa u obrazovne ustanove i doškolovanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju u iznosu od 230.000 KM, te obaveze plaćanja naknade za građevinsko zemljište u iznosu od 50.000 KM.

Takođe, za zdravstveno osiguranje izdvojiće se 290.000 KM, medicinsko preveniranje i rehabilitaciju 120.000 KM, podizanje i održavanje nadgrobnih spomenika, te troškove pokopa 120.000 KM, ortopedska i druga pomagala 150.000 KM, obilježavanje značajnih datuma 80.000 KM i jednokratne pomoći 350.000 KM.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Program transfera za veterinarstvo u ukupnom iznosu od 180.000 KM. Istaknuto je kako se Programom, uz ostalo, osiguravaju sredstva za preveniranje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK-a, Vlada je usvojila Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije za elektronaponski objekat fotonaponske elektrane „Pažin“ na Pješivcu u opštini Stolac.

Takođe, Vlada je odobrila 20.000 KM za obnovu potresom oštećene Osnovne škole “Dragutia Tadijanović” u Petrinji.

(NovaSloboda.ba)