Srednja građevinska škola, uz pomoć kompanija, daje stipendije za buduće parketare i fasadere

Imajući u vidu nedostatak kvalifikovane radne snage, JU Srednja građevinska škola Mostar, zajedno sa nekim kompanijama, spremna je stipendirati učenike sa po 200 KM mjesečno, za zanimanja tesar – parketar i zidar – fasader – izolater.

Spremnost na učešće u projektu izrazile su kompanije GTR, Hering, Gradnja i Libela.

Druga, ali nipošto ne manje bitna strana ove priče je činjenica da će stipendirani učenici praktičnu nastavu obavljati u ovim kompanijama, što će imati višestruku korist za sve učesnike procesa, ali i pružiti učenicima priliku za zaposlenje odmah po završetku škole. Naravno, cijeloj priči prethodiće potpisivanje ugovora između privrednog subjekta i roditelja učenika, kao i između privrednog subjekta i škole, kako bi se precizno definisala prava, ali, što je još bitnije, i dužnosti svih aktera ove priče.

Ovim zajedničkim projektom JU Srednje građevinske škole i kompanija ova škola se približava dualnom  sistemu obrazovanja, kakav je aktuelan u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, a koji podrazumijeva velik broj časova praktične nastave, koja se od početka školovanja odvija u preduzećima.

Prednost ovakvog sistema je što učenik još za vrijeme školovanja stiče praktična znanja i vještine, ali i što mu je odmah po završetku trećeg razreda skoro zagarantovano zaposlenje, pod uslovom da za vrijeme školovanja iskaže interes i volju za rad.

(NovaSloboda.ba)