Zaduženost BiH veća od 12 milijardi KM

8.662.660.000 KM spoljnog duga, dok je unutrašnji dug bio 3.491.900.000 KM.

U odnosu na 31. decembar 2019. godine, javni dug se povećao za 943.320.000 KM ili 8,41 odsto, od čega se spoljni dug povećao za 519.890.000 KM ili 6,38 posto, a unutrašnji za 423.430.000 KM ili 13,80 posto, navedeno je u informaciji o stanju javne zaduženosti BiH, koja će se pred poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH naći na sjednici zakazanoj za 25. maj.

U ukupnom stanju javne zaduženosti, Federacija BiH učestvuje sa 51,14 odsto, Republika Srpska sa 47,91 posto, institucije BiH sa 0,52 posto, a distrikt Brčko sa 0,44 posto, navodi se u informaciji.

Učešće javnog duga BiH u bruto domaćem proizvodu u 2020. godini iznosilo je 35,08 posto.

(Srna)