UIO BiH počinje izdavati kvalifikovani digitalni potpis poslovnoj zajednici

Uprava za indirektno oporezivanje postala je certifikovano tijelo u Bosni i Herecgovini za izdavanje digitalnog kvalifikovanog potpisa, koji će zamijeniti klasični potpis i pečat u službenoj komunikaciji prilikom pružanja elektronskih usluga poslovnoj zajednici, saopšteno je iz UIO BiH.

Riječ je o zaista velikoj reformi u BiH, koja će poslovnoj zajednici omogućiti da sva svoja prava i obaveze ostvari puno brže, jednostavnije i jeftinije isključivo elektronskim putem.

Rješenjem Ministarstva transporta i komunikacija BiH, UIO je akreditovana i upisana kao kvalifikovani ovjerilac u Bosni i Herecgovini. To znači da će poreski obveznici moći podnosti zahtjeve Upravi za dobijanje digitalnih kvalifikovanih potvrda (digitalnih kvalifikovanih potpisa), kao i za korištenje elektronskih usluga..

Prva elektronska usluga koja će biti ponuđena poslovnoj zajednici u BiH je NCTS – novi kompjuterizovani tranzitni sistem, čiji početak primjene je planiran 1.7.2021. godine, stupanjem na snagu novog Zakona o carinskoj politici BiH.

Tako će carinski obveznici i špediteri biti prvi korisnici digitalnog kvalifikovanog potpisa u BiH, jer će sve svoje dokumente u potpuku elektronskog provoza roba ovjeravati na novi način i slati u informacioni sistem Uprave isključivo elektronskim putem. Novi elektronski provoz roba značajno će ubrzati sve postupke, skratiti vrijeme čekanja prilikom ličnog predavanja dokumentacije u carinskim ispostavama i značajno smanjiti troškove.

Nakon toga, UIO će krenuti sa širenjem ponude elektronskih usluga koje će se moći ovjeravati digitalnim kvalifikovanim potpisom, kao što su podnošenje uvoznih i izvoznih carinskih prijava isključivo elektronskim putem, podnošenje PDV i akciznih prijava, podnošenje raznih zajtjeva u Upravu itd.

Cilj UIO je da u toku 2022. godine u potpunosti pređe na bezpapirmno poslovanje sa obveznicima indirektnih poreza, koji će tada, uz posjedovanje digitalnog kvalifikovanog potpisa izdatog od strane UIO, sva svoja prava i obaveze moći ostvariti puno brže, jednostavnije i jeftinije isključivo elektronskim putem.

V. B.

(NovaSloboda.ba)