Komunalni redari u funkciji boljeg i ugodnijeg života građana Mostara

Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara saopštila je da su komunalni redari sredinom maja krenuli s obavljanjem redovnih radnih zadataka.

Četiri komunalna redara obavljaće nadzor poštivanja komunalnog reda u Mostaru s ciljem pravilnog uređenja, održavanja, korištenja, zaštite i očuvanja javnih površina.

Iz Službe za inspekcijske poslove podsjećaju kako je nadležnost komunalnih redara propisana Zakonom o komunalnim djelatnostima.

“U ovom trenutku, komunalni redari Grada Mostara, u funkciji pružanja pomoći komunalnoj inspekciji, samostalno vrše provjeru odobrenja za zauzimanje javne površine kod svih ugostiteljskih objekata, koji predmetima-ugostiteljskom opremom zauzimaju iste. Na podlozi činjeničnog stanja koje oni utvrde, nadležni komunalni inspektori preduzimaće dalje radnje u postupku”, stoji u saopštenju.

Napominje se da će se provedenim aktivnostima uspostavljanja komunalnog redarstva u Mostaru, te svakodnevnim angažmanom komunalnih redara na području Grada Mostara, stvoriti uslovi za bolji i ugodniji život svih građana, koji će dobiti priliku da na brži i efikasniji način realizuju svoje zahtjeve, u predmetima zaštite i očuvanja javnih površina.

“Pozivamo građane da se aktivno uključe u rješavanje problema održavanja komunalnog reda, te zajedno s našim komunalnim redarima, detektirajući negativne situacije na javnim površinama Grada, ostvare pretpostavke ostvarenju zajedničkog nam cilja, a to je čist i uređen Grad Mostar”, navode iz Službe za inspekcijske poslove Grada Mostara.

Pozivom na broj 036 505 521 (broj Službe za inspekcijske poslove) ili direktno na broj 036 505 523, građani mogu ostvariti neposrednu komunikaciju s komunalnim redarima.

(NovaSloboda.ba)