Delegacija Parlamentarne skupštine BiH posjetila UIO

Poslanici Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, okupljeni oko Kluba za evropske integracije i bezbjednosna pitanja PS BiH, a čiji rad podržava Međunarodni republikanski institut (IRI), danas su održali radni sastanak sa menadžmentom Uprave za indirektno oporezivanje.

Na sastanku se razgovaralo o stanju naplate prihoda od indirektnih poreza koje UIO naplaćuje na Jedinstveni račun, o mogućnostima i efektima uvođenja diferencirane stope PDV-a koja bi podrazumijevala smanjenje stope PDV-a na lijekove, dječiju hranu i druge prehrambene robe i uticaj iste na fiskalnu stabilnost BiH, kao i o inicijativama poslovne zajednice u BiH za izmjenama određenih odredbi Zakona o PDV-u i Zakona o akcizama u BiH sa ciljem olakšanja poslovanja poslovnih subjekata u BiH.

Direktor UIO Miro Džakula informisao je prisutne da je evidentan porast naplate prihoda od  indirektnih poreza u prvih pet mjeseci ove godine i da je za očekivati da će do kraja godine naplate prihoda dostići nivo naplate kakav je UIO ostvarivala u godinama koje su prethodile pojavi stanja pandemije uzrokovane virusom COVID 19. Takođe je rekao da je UIO pripremila novi Zakon o PDV-u i Zakon o akcizama u BiH, koji će u velikoj mjeri otkloniti do sada uočene nedostatke i omogućiti pojednostavljenje mnogih procedura u oblasti indirektnog oporezivanja, samim tim olakšati funkcioniranje poslovne zajednice u BiH, te očekuje veću angažovanost svih instanci vlasti u BiH od kojih ovisi donošenje ovih zakona. Poslanici Parlamentarne skupštine BiH izrazili su interesovanje i u vezi sa nabavkom objekta za Centralni ured UIO i Regionalni centar Banja Luka, o čemu ih je direktor UIO detaljno informisao i upoznao sa aktivnostima koje je UIO do sada preduzela, kao i potrebi rješavanja ovog pitanja, kako bi se obezbijedili dostojni uslovi za rad zaposlenih u UIO.

Zajednički stav učesnika današnjeg sastanka je da ovakav vid saradnje treba podržati i da će isti doprinijeti jačanju fiskane stabilnosti i napretku države BiH i postizanju efikasnih rezultata u radu UIO.

Uprava za indirektno oporezivanje izražava posebnu zahvalnost poslanicima Parlamentarne skupštine BiH na iskazanom interesovanju za napredak sistema indirektnog oporezivanja  i ukaznoj podršci za buduće uspješno funkcionisanje UIO.

V. B.

(NovaSloboda.ba)