Izrečena mjera protjerivanja državljaninu Srbije koji je prijetnja bezbjednosti

Pravovremenom i koordiniranom akcijom pripadnika Službe za poslove sa strancima i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova na području Sarajeva izvršeno je lociranje i privođenje u službene prostorije osobe inicijala F. M., državljanina Srbije, za koga je utvrđeno da predstavlja prijetnju javnom poretku i bezbjednosti Bosne i Hercegovine, a koje se dovodi u vezu s organizovanim kriminalom.

Prema državljaninu Srbije, Služba za poslove sa strancima je preduzela mjere iz svoje nadležnosti, te istom izrekla mjeru protjerivanja sa teritorije BiH sa zabranom ulaska i boravka u periodu od četiri godine. On je stavljen pod nadzor u Imigracioni centar, te će biti udaljen sa teritorije BiH kada se steknu svi neophodni uslovi.

Služba će i u narednom periodu u saradnji sa drugim nadležnim bzbjedonosnim, organima, kontinuirano preduzimati sve neophodne operativne aktivnosti prema svim stranim državljanima koji na bilo koji način mogu predstavljati prijetnju bezbjednosnom sistemu Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Službe za poslove sa strancima.

(Fena)