Usvojene izmjene Zakona o dopunskim pravima boraca u HNK-u

Na današnjoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona razmatran je i usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

U Izmjenama i dopunama Zakona, između ostalog, predviđeno je pravo na  novčanu egzistencijalnu naknadu u iznosu 5 KM po mjesecu provedenom u odbrambeno-oslobodilačkom ratu za demobilisane borce koji imaju navršenih 55 godina života do navršenih 57 godina života pod uslovom da je bio učesnik odbrambeno-oslobodilačkog rata najmanje 18 mjeseci, a koji ispunjavaju i druge uslove određene Zakonom.

Izvršene su popravke i dodatno preciziranje prava boraca, a koja su predviđena osnovnim Zakonom.

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Izvještaj o radu Kantonalnog javnog pravobranilaštva za 2020. godinu, te je primila k znanju Izvještaj o radu Tužilaštva HNK za 2020. godini.

(NovaSloboda.ba)