U FBiH najtraženiji informatičari, ekonomisti i mašinski i građevinski inženjeri

Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje pozivaju maturante i maturantice osnovnih i srednjih škola, kao i njihove roditelje da im se obrate u procesu odabira zanimanja i daljeg školovanja, jer raspolažu podacima koji im u tome mogu pomoći.

Na osnovu uvida u evidencije nezaposlenih u FBiH, ali i istraživanja realizovanog kroz tehničku podršku Zavodu kroz projekat “Unaprjeđenje istraživanja tržišta rada” koji finansira Evropska unija, može se reći da su najtraženija zanimanja visoke stručne spreme informatičar, ekonomista, građevinski inženjer, IT developer i mašinski inženjer, saopšteno je iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.

S ciljem adekvatnog razumijevanja tržišta rada i planiranja intervencija u okviru ovog projekta, Zavod je realizovao brojne aktivnosti, poput stručne podrške u prikupljanju i analizi podataka, te u povećanju vidljivosti rezultata rada svih zavoda i službi.

“Istraživanje tržišta rada 2020/2021” ponudilo je mnoge druge korisne informacije o kretanjima na tržištu, te o potrebama poslodavaca, a isto je dostupno na web portalu Zavoda. Posebno zanimljiv dio izvještaja je Pregled broja učenika u srednjim školama u Federaciji BiH u školskoj 2020/2021. godini po smjerovima, gdje se maturanti mogu informisati o stanju u školama u njihovim lokalnim zajednicama, za šta je interes pokazao veliki broj maturanata osnovnih škola.

Ekonomska situacija u zemlji opterećuje mlade ljude koji se žele školovati za zanimanja koja ih zanimaju ali i koja su tražena na tržištu. Zbog toga je važno savjetovati se i donositi informisane odluke.

“Naša preporuka maturantima i maturanticama i njihovim roditeljima jeste da se o izboru zanimanja savjetuju sa našim kolegama i kolegicama, koji u kantonalnim službama za zapošljavanje raspolažu sa preciznijim informacijama, te predstavljaju sponu između tražioca posla na jednoj i poslodavaca na drugoj strani”, rekla je direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar.

U proteklom periodu, provedene su brojne aktivnosti kojima se Zavod zajedno sa kantonalnim službama posvetio kako bi se kontinuirano, uprkos i posljedicama “Covid-19” pandemije, pomoglo mladim ljudima, ali i njihovim roditeljima, da dođu do pravih informacija. Posjete školama, prezentacije, razgovori sa direktorima, pedagozima, objavljivanje brošura i publikacija, ažurirane internet stranice, medijske kampanje samo su neki od uobičajenih načina kako se dolazi do mladih ljudi sa informacijama koje ih zanimaju u okviru karijernog savjetovanja.

Kompletni rezultati istraživanja i više informacija dostupni su na www.fzzz.ba u meniju Statistika/Kretanja na tržištu rada.

(Fena)