Izgradnja trotoara uz glavnu saobraćajnicu ispred područne škole u naselju Raštani

Završeni su radovi na realizaciji projekta izgradnje trotoara uz glavnu saobraćajnicu ispred područne škole u naselju Raštani, ukupne dužine 1000 m. Trasa novog projektovanog trotoara je u potpunosti prilagođena postojećem stanju, odnosno postojećoj cesti Mostar-Raštani-Vojno. Radovima je obuhvaćena i urađena odvodnja oborinske odvodnje sa trotoara i kolovoza, saopšteno je iz Službe za gradnju infrastrukturnih projektata.

U sklopu izgradnje trotoara, izgrađeno je autobusko stajalište sa pripadajućom nastrešnicom.

Izvođač radova je preduzeće HP Investing d.o.o. Mostar; vrijednost izvedenih radova 121.111,86 KM (sa PDV-om).

Građevinski nadzor obavilo preduzeće Tehnozaštita d.o.o. Mostar; vrijednost usluge 2.808 KM (sa PDV-om).

Projektnu dokumentaciju uradilo preduzeće Sopa d.o.o. Posušje; vrijednost usluge projektovanja glavnog projekta 6.000 KM (sa PDV-om).

Ukupna vrijednost realizovanog projekta iznosi 129.920,00 KM (s PDV-om).

Finansijska sredstva za realizaciju je osigurao Grad Mostar.

(NovaSloboda.ba)