Izmješteno 160 migranata s dvije lokacije na području Cazina

Služba za poslove sa strancima preduzela je operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području Cazina na dvije lokacije, Šturlić i Hadžin Potok, gdje su migranti boravili u improvizovanom smještaju, saopštila je Služba za poslove sa strancima.

Inspektori Službe za poslove sa strancima su na pomenutim lokacijama zatekli 160 migranta, među kojima je bilo 19 porodica s 29 maloljetne djece. U najvećem broju, riječ je o državljanima Afganistana i Irana, te je izvršena njihova relokacija, smještaj i zbrinjavanje u privremeni prihvatni centar Lipa. Trenutno se provode aktivnosti medicinskog pregleda, njihove identifikacije i registracije, te smještaj u preventivni izolacijski dio privremenog prihvatnog centra Borići i Lipa.

Aktivnosti su provedene u saradnji s policijskim službenicima MUP-a USK-a, te uz podršku medicinskog tima humanitarne organizacije SOS Bihać.

Tokom provođenja ovih aktivnosti, pronađeno je pet maloljetnika bez pratnje, o čemu je odmah obaviješten Centar za socijalni rad radi pokretanja procedura određivanja starateljstva i njegovog daljeg smještaja i zbrinjavanja.

Provođenje navedenih aktivnosti je nastavak koordinacije Službe za poslove sa strancima s lokalnim vlastima u cilju što boljeg upravljanja migracijskim procesima na području Unsko-sanskog Kantona, te će se ovakve aktivnosti nastaviti kontinuirano provoditi u narednom periodu, navodi se u saopštenju Službe za poslove sa strancima.

(Fena)