Usvojeni izvještaji o radu zdravstvenih ustanova

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, na prijedlog Ministarstva privrede, usvojila je juče i u skupštinsku proceduru uputila Nacrt Zakona o termoenergetskoj inspekciji i Nacrt Zakona o elektroenergetskoj inspekciji. Postojeći zakoni osigurali su jačanje funkcije nadzora u tijelima kantonalne uprave, međutim praktičnom primjenom istih pokazalo se da su njihove pojedine odredbe koje se odnose na subjekte nadzora, prava i obaveze inspektora i krivične odredbe nedorečene, zbog čega ih je nužno prilagoditi stvarnim potrebama.

Vlada je usvojila Odluku o usvajanju izvještaja o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač odnosno suosnivač HNK i to: Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Kantonalne bolnice ”Dr. Safet Mujić” Mostar, Opštće bolnice Konjic, Doma zdravlja ”Stari Grad” Mostar i Zavoda za javno zdravstvo HNK-a. Vlada je raspravu iskoristila i još jednom zahvalila svim zdravstvenim radnicima u cjelokupnom sistemu zdravstva HNK-a na svemu što su učinili za zaštitu i liječenje naših sugrađana tokom pandemije koronavirusa. Usvojeni izvještaji upućeni su u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je usvojila Izvještaj o izvršenju Programa rada i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoline HNK-a za 2020. godinu.

Vlada je, takođe, usvojila Program razvoja male privrede HNK-a 2021. -2024. godinu, kojim su utvrđene smjernice razvoja male privrede, podsticajne mjere, nosioci provođenja podsticajnih mjera, aktivnosti provođenja, izvori sredstava, periodi provođenja mjera i metoda praćenja provođenja pojedinih mjera. Strateški ciljevi razvoja su poboljšanje administrativnog i poslovnog okruženja za investitore, unapređenje poslovnog okruženja kroz smanjenja administrativnih prepreka i jačanje institucionalne podrđle poslovnim subjektima, podržati povećanje konkurentnosti preduzeća, podržati povezivanje privrede i naučno-istraživačkih institucija, podrška uspostavjanju i razvoju poslovnih zona i preduzetničkih potpornih institucija, podrđka jačanju kapaciteta, tehnološkom razvoju i razvitku inovativnih digitalnih rješenja MSP i jačanje internacionalizacije i uključivanje u globalne lance vrijednosti (klasteri).

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja kantona, Vlada je usvojila Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije za elektroenergetske objekte fotonaponske elektrane ”MARSSEL X” i ”MARSSEL Y” na lokalitetu opštine Stolac.

Vlada je usvojila niz odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime naknade nematerijalne štete po odlukama Ustavnog suda BiH u ukupnom iznosu od 2.900 KM.

Takođe je usvojena Informacija o stanju u oblasti lovstva za 2020./2021. lovnu godinu na prostoru HNK-a. S obzirom na velike potencijale ovog lantona u području lovstva, posebno u razvoju lovnog turizma, a koji nisu dovoljno iskorišteni u dosadašnjem periodu, neophodno je preduzeti sljedeće aktivnosti: dodijeliti u zakup lovišta koja do sad nisu data u zakup, a zaštitu divljači podići na znatno veći nivo. Prihode koji budu ostvareni od djelatnosti lovstva usmjeriti na uzgoj divljači i poboljšanje uslova za razmnožavanje, rast i razvoj divljači, te izgradnju infrastrukture neophodne za uzgoj, zaštitu divljači i lovni turizam.

Vlada je, takođe, otpočela raspravu o davanju mišljenja o Prijedlogu amandmana na Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona. koji se tiču konstitutivnosti srpskog naroda. Rasprava o ovoj tačci dnevnog reda planirana je na nastavku sjednice Vlade, koja će biti održana sljedeće sedmice.

(NovaSloboda.ba)