Značaj nauke u razvoju funkcionalnih znanja i vještina učenika i studenata

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, kao izdavači, organizuju razgovor o temi „značaj nauke u razvoju funkcionalnih znanja i vještina učenika i studenata“, povodom izlaska iz štampe tematskog Zbornika radova. 

Događaj će biti održan usrijedu, s početkom u 11,30 sati, u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, na Kampusu Univerziteta u Sarajevu. 

U progamu će učestvovati acc. prof. dr. Adila Pašalić-Kreso (ANU BiH), acc. prof. dr. Lamija Tanović (Fondacija Obrazovanje u akciji Sarajevo), acc. prof. dr. Rešid Hafizović (Univerzitet u Sarajevu), prof. dr. Dženana Husremović (Univerzitet u Sarajevu), prof. dr. Lejla Kafedžić (Univerzitet u Sarajevu), prof. dr. Jasminka Hasić Telalović (Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology), dr. sc. Enisa Gološ (Pedagoški zavod Mostar), mr. sc. Andrej Gajić (Sharklab ADRIA Sarajevo), dr. sc. Miljan Rupar (UWC Mostar), mr. sc. Žaneta Džumhur (APOSO Mostar), dr. sc. Amina Seferagić (Univerzitet u Gentu, ANNT Sarajevo).

Program će moderirati dr.sc. Goran Karanović (FMON).

(NovaSloboda.ba)