Krizni štab HNK-a pozvao MUP i nadležne u Gradu Mostaru da kontrolišu važeće naredbe

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je, na osnovu brojnih pitanja građana i medijskih objavljivanja, pozvao nadležne službe Grada Mostara i MUP-a, da kontinuirano kontrolišu provođenje važećih naredbi.

“Zelimo Vam skrenuti pžnju na činjenicu da su u Gradu Mostaru, a što je objavljeno u više medija, održavana javna okupljanja na kojima je prisustvovalo puno više osoba nego što je dozvoljeno sukladno važečim naredbama i preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje je usvojila Vlada Federacije BiH, a isto se prvenstveno odnosi na rad ugostiteljskih objekata (noćnih klubova, svadbenih salona i dr.).

Za provođenje mjera u ugostiteljskim objektima i na javnim okupljanjima odgovorni  vlasnici tih objekata, odnosno organizatori okupljanja.

Možemo pretpostaviti da vlasnici objekata imaju osnove za odgovornost u najmanje dva slučaja: zato što gosti nisu nosili zaštitne maske i broj osoba bio je iznad dopuštenog, a eventualno postoji i mogućnost da nije poštivano ni propisano radno vrijeme ugostiteljskog objekta.

Evidentno je da, sukladno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, nisu provođene mjere radi zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, odnosno propisane mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Skrećemo pažnju da ste u obavezi kontinuirano kontrolirati provođenje važećih naredbi, te sukladno svojim ovlaštenjima preduzimati mjere iz okvira svoje mjerodavnosti, koja uključuje pokretanje krivičnih prijava protiv počinilaca za koje postoji osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uslovima pandemije covid-19 za krivična djela kažnjiva po Krivičnom zakonu Federacije BiH”, stoji u dopisu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite upućenog nadležnim službama Grada Mostara i MUP-a HNK-a.

(NovaSloboda.ba)