Hujdur o Uborku: Od nas se traži vrijeme, a mi vremena nemamo

U nastavku sjednice Gradskog vijeća Mostara, na kojoj se raspravlja o regionalnom odlagalištu komunalnog otpada Uborak – Buđevci, predstavnici firme Enova prezentirali su analizu trenutnog stanja i projekat budućeg upravljanja odlagalištem.

Predstavljena su dva moguća plana prilagođavanja deponija koji, među ostalim, podrazumijevaju sanaciju i zatvaranje ploha za odlaganje otpada, izgradnju pročistača otpadnih voda, izgradnju i proširivanje odvodnih kanala, povećanje obima reciklaže otpada, te iznalaženje lokacije za novo odlagalište.

Predviđena su dva roka provođenja plana prilagođavanja, jedan trogodišnji, jedan petogodišnji, a po riječima direktora razvojnog odjela Enove Mahira Hadžiabdića, petogodišnji plan puno je realniji.

Po njegovim riječima, u ovom trenutku teško je procijeniti koliki će na kraju biti ukupni trošak cijelog projekta.

Omer Hujdur iz Građanske inicijative “Jer nas se tiče” u svom obraćanju gradskim vijećnicima kazao je kako se od mještana okolnih naselja, koji već godinama traže sanaciju i zatvaranja odlagališta na Uborku, konstanto traži vrijeme.

“Mi vremena nemamo. Već sedam-osam godina potpisujemo peticije, tražimo da se nešto uradi, ali ništa se do sada nije preduzelo”, poručio je Hujdru.

Dodao je kako podaci o zdravlju stanovništva Hercegovačko-neretvanskog kantona pokazuju enorman porast oboljelih od karcinoma, posebno u naseljima oko odlagališta na Uborku.

Član Građanske inicijative “Jer nas se tiče” Edhem Čustović, inače inžinjer hemijske tehnologije, kazao je kako analiza postojećeg stanja pokazuje da je tlo u i oko deponije kontaminirano teškim metalima, te da postojeća infrastruktura ne može osigurati tretman i odlaganje otpada na adekvatan način kako bi se zaštitila okolina i zdravlje ljudi.

Na početku današnje sjednice Gradskog vijeća, gradonačelnik Mario Kordić izjavio je kako je problem odlagališta na Uborku najveći problem s kojim se suočava gradska administracija.

(Fena)