Kordić: Grad Mostar pred rješenjem pitanja deponije “Uborak”

Mostarski gradonačelnik Mario Kordić još jednom je podvukao kako je rješavanje pitanja deponije “Uborak” postavljeno kao prioritet nove administracije Grada Mostara.

“Intenzivnom komunikacijom mene i mojih saradnika sa strukom i svima onima koji su uključeni u proces odvoza i deponovanja otpada u gradu Mostaru, pronalazimo moguća rješenja”, izjavio je za Fenu gradonačelnik Mostara Mario Kordić.

Mostarski gradonačelnik se istovremeno osvrnuo kako je u prošlosti potrošeno puno vremena na ovu temu, ali, kaže kako s dosta optimizma gleda na budućnost i mišljenja je da je Grad Mostar pred rješenjem pitanja deponije “Uborak”.

Njegovom inicijativom i pozitivnim pristupom gradskih vijećnika u četvrtak, 10. juna, održana je i tematska sjednica Vijeća, na kojoj je razmatrana trenutna situacija i budućnost regionalnog odlagališta komunalnog otpada Uborak – Buđevci. Na istoj je predstavljen i Plan prilagođavanja.

“Na osnovu Plana prilagođavanja i prezentacija ponuđača, pitanje deponije ide prema svome raspletu”, poručio je Kordić.

Mostarski gradonačelnik je odmah nakon tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara obavio razgovore s finansijskim organizacijama, kako bi imali osiguranu finansijsku konstrukciju za implementaciju Plana prilagođavanja.

Jedan od zaključaka tematske sjednice u četvrtak upravo je bio da Grad Mostar osigura finansijska sredstva predviđena Planom prilagođavanja upravljanja otpadom za regionalnu deponiju Uborak-Buđevci Mostar putem grant sredstava s većih nivoa vlasti i međunarodno finansijskih organizacija i kreditnim zaduženjima kod banaka.

Što se tiče prezentacija koje su na tematskoj sjednici imale osam domaćih i inostranih firmi o načinu zbrinjavanja opada, gradonačelnik Mostara će formirati radnu grupu, koju će sačinjavati predstavnici Odbora za stambeno-komunalne poslove i Gradske uprave, te vanjski saradnici iz oblasti zaštite okoline, ekologije, vodoprivrede i šumarstva.

Zadaci ove radne grupe su da izvrši analizu svih prezentacija i nakon toga predloži Gradskom vijeću Grada Mostara najpovoljniju, odnosno najprihvatljiviju opciju za Grad Mostar, a koja je u skladu sa strategijom upravljanja otpada FBiH.

(Fena)