Ronilački turizam kao proširivanje turističke ponude HNK-a

U sklopu aktivnosti projekta “Wrecks4all – Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude”, Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona organizuje radionicu za aktere kulturnog i turističkog sektora koji su relevantni za podvodno nasljeđe/ronilački turizam, koja će se održati u srijedu, 16. juna, u hotelu Mostar u Mostaru.

Cilj je radionice predstavljanje ciljeva i očekivanih rezultata projekta Wrecks4all sudionicima i jačanje nivoa i kvaliteta interakcije među akterima HNK-, kako bi se pokrenuo proces valorizacije ronilačkih aktivnosti u kantonu.

Pored toga, glavni cilj projekta je doprinijeti jačanju i diverzifikaciji turističke ponude zasnovane na podvodnoj baštini Istočnog Jadrana kroz prekogranično upravljanje, zaštitu, promociju i valorizaciju podvodnih brodskih olupina i drugih jedinstvenih elemenata prirodnog nasljeđa (kraške pećine, kraška vrela).

Dodata vrijednost ovog projekta je podrška razvoju pametnog i održivog ronilačkog turizma zasnovanog na podvodnoj baštini omogućavajući široj javnosti pristup kroz inovativne digitalne tehnologije. TZ HNK-a će u sklopu projekta izvršiti adaptaciju zgrade “Brodari” u Mostaru, gdje će biti otvorena VR/AR izložbena soba, čime će se proširiti turistička ponuda kantona.

U okviru projekta, izvršiće se skeniranje tri odabrane podvodne lokacije u HNK-u, proizvesti VR/AR modeli i nabaviti potrebna oprema za izložbenu prostoriju (VR/AR naočale, IT oprema…). VR/AR proizvod koji se odnosi na podvodnu prirodnu baštinu, omogućiće svim turistima da iskuse virtualno ronjenje i uživaju u podvodnom nasljeđu koristeći visoku tehnologiju za virtualnu i proširenu stvarnost.

Pored toga, projektom je predviđen niz drugih aktivnosti koje uključuju različite radionice za aktere u HNK-a, obuke za ronioce, izradu akcionog plana prekograničnog upravljanja, predlaganje najboljeg modela za predstavljanje destinacijskog menadžmenta i podvodnog nasljeđa, definisanje regionalnih tematskih podvodnih ruta, nabavku ronilačke opreme te promotivne aktivnosti na poboljšanju vidljivosti podvodne baštine i ronilačko-turističkih destinacija u regiji.

Projekat implementira šest partnera: Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor, Crna Gora (vodeći partner), Turistička organizacija Opštine Bar, Crna Gora, Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona, BiH, Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, Hrvatska, Hrvatski pomorski muzej Split, Hrvatska.

Period provođenjae projekta je 15.08.2020. – 14.08.2022. godine, a ukupna vrijednost projekta je 1,016.778,32 eura, od čega je 864.261,56 eura sufinansiranje Evropske unije.

Projekat Wrecks4all odobren je u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 i koristi resurse Evuropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Instrumenta za pretpristupnu pomoć II (IPA II).

(Fena)