Aktivnosti na revitalizaciji zelenila Zagrebačke ulice

Aktivnosti koje se tiču uređenja zelenila u dijelu Zagrebačke ulice, a praćene kroz proces rekonstrukcije ceste i pješačke zone, ogledaju se u standardizaciji kvertira (šajbi oko stabala koji bi sada trebali biti uniformne veličine i omogućiti nesmetan lateralni (bočni) razvoj stabala i njihov porast.

Takođe, planira se i par manjih interventnih zahvata potkresivanja niskih grana na stablima trešanja, platana i uklanjanja par suhih grana sa postojećih preostalih stabala jablana.

Nakon toga, vršiće se i dopuna drvoreda sa dodatnih 7 do 8 stabala, plan je na ovom lokalitetu zasaditi adekvatne sadnice (veličine preko 3 metra) japanskih trešanja (Sakura) sorte Kanzan, kako bi se dopunio drvored i isti imao još ljepši izgled prilikom njihovog cvjetanja krajem travnja i početkom ožujka.

Na ovom lokalitetu već postoji desetak stabala japanske trešnje, a ovim bi se samo nadopunio drvored sa nedostajućim stablima koja su nekada davno uklonjena uslijed njihovog oboljenja i slično, saopšteno je iz Službe za komunalne poslove Grada Mostara,

(NovaSloboda.ba)