Najavljeno zatvaranje Prihvatnog centra “Sedra” u Cazinu

Privremeni prihvatni centar “Sedra” u Cazinu, u kome više od tri godine borave ranjive kategorije migranata i izbjeglica, odnosno porodice s djecom i maloljetnici bez pratnje, trebao bi ubrzo biti zatvoren.

To je potvrđeno i iz Službe za poslove sa strancima BiH, te Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, a odluka je obrazložena manjim brojem migranata, koji dolaze i borave u ovom dijelu države.

“U Prihvatnom centru ‘Sedra’ trenutno boravi manje od 50 migranata. Takođe, moramo imati u vidu da ubrzo ističe i ugovor o finansiranju tog centra, tako da vjerujem da će ubrzo biti i zatvoren “,rekao je zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima BiH Mirsad Buzar.

Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermin Kljajić navodi da bi prema njihovim informacijama, “Sedra” trebala biti zatvorena zaključno s krajem mjeseca.

“Evidentno je da manji broj migranata dolazi na područje našeg kantona u ovoj godini, pa svi pokazatelji govore da je Prihvatni centar ‘Borići’ u Bihaću dovoljan za zbrinjavanje ranjivih kategorija migrantske populacije”, kazao je ministar Kljajić.

Prema podacima Kantonalne uprave policije, u prihvatnim centrima u Unsko-sanskom kantonu trenutno boravi oko 1.600 migranata i izbjeglica, dok je izgradnja migrantskog centra na lokalitetu Lipa kod Bihaća u poodmakloj fazi.

“Angažovan je veliki broj firmi i radnika, te se uporedo završava više građevinskih zahvata. Najvažnije je istaći da bi planirani rokovi trebali biti ispoštovani, odnosno da su u privremenom šatorskom naselju pored gradilišta osigurani humani boravišni uslovi i sve životne potrebe za smještene ljude”, naglasio je Mirsad Buzar.

Rečeno je i kako je manji broj migranata u USK ove godine rezultat obostranog pojačavanja kontrole granice sa Republikom Hrvatskom i poskupljenja te rute, kao i mnogo ozbiljnijeg angažmana nadležnih državnih institucija kada je u pitanju kontrola kretanja i boravka migranata u Bosni i Hercegovini.

(Fena)