Izvode se radovi na uređenju trotoara u Zagrebačkoj ulici

U toku su radovi na obnovi trotoara u Zagrebačkoj ulici, koji su započeli 12. juna. Za tu namjenu u budžetu Grada Mostara za ovu godinu iz sredstava tekućeg održavanja cesta za tu namjenu osigurano je 110.000 KM.

Prema predviđenoj dinamici radova, uklonjena su stabla topole na dijelu trotoara ispred upravne zgrade JP „Parkovi“, koja svojom debljinom onemogućavaju normalno kretanje pješaka.

Dijelom je već izvršena zamjena cestovnih ivičnjaka, te je popločan dio trotoara, izvršeno je

uređenje oko stabala duž ulice, te silaznih rampi na dijelovima gdje je to potrebno za kretanje invalida i dječjih kolica.

Ovi radovi obuhvatiće i dio trotoara s bočne strane, uz zgradu JP „Parkovi.

Građani se pozivaju na oprez prilikom kretanja dijelom gdje se izvode radovi.

(NovaSloboda.ba)