Počinju radovi na rekonstrukciji Avenije

U ponedeljak, u 7 sati, počinju radovi na rekonstrukciji Avenije, dionica, od križanja s Dubrovačkom ulicom (zgrada „Mostarka“) do križanja s ulicom Stjepana Radića (zgrada „Projektant“), a na osnovu Ugovora koji je potpisan između Grada Mostara i firme HP Investing d.o.o. Mostar.

Projektom je predviđena rekonstrukcija 2+2 saobraćajne trake s razdjelnim pojasom. Takođe, na ovoj dionici će se vršiti izrada novog cjevovoda oborinske i fekalne odvodnje, kao i kompletna zamjena vodovodnih cijevi.

Tpkom radova prve faze, saobraćaj će se odvijati dvosmjerno istočnim kolovozom, dok se istovremeno radovi izvode na zapadnom kolovozu.  

Na  početku radova, biće potrebno izvršiti izradu veće komore u samoj raskrsnici Avenije-ulica Stjepana Radića, pa će na toj lokaciji odvijanje saobraćaja biti otežano i usporeno.

(NovaSloboda.ba)