Nova turistička ponuda za privlačenje turista u Mostar

Četiri studenta druge godine Ekonomskog fakulteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru su na predmetu Marketing realizovali marketing plan za turističku agenciju Fortuna Tours Mostar, gdje su kreirali novu inovativnu ponudu.

Prema zvaničnim podacima, Mostar godišnje posjeti više od milion turista, ali se jako mali broj njih zadrži više od 2 dana, čime se zaključuje da je Mostar prolazna stanica mnogim turistima.

Studenti su preko istraživanja tržišta, raznih anketa i najnovijih modela istraživanja kreirali ponudu od pet dana za turizam u Hercegovini, čime bi privukli turiste širom svijeta koji bi se zadržali u Mostaru više od jednog ili dva dana.

Ovo je prva turistička ponuda koja omogućava turistima da osjete čari i prirodna bogatstva Hercegovine.

Tokom sprovodene ankete, ispitanici su izdvojili Stari most u Mostaru, rafting na rijeci Neretvi i kanu safari na rijeci Trebižat kao tri glavne atrakcije koje Hercegovina nudi.

Implementacijom ove ponude, turizam bi kako u Mostaru, tako i u Hercegovini „živnuo“ zahvaljujući kvalitetnom i originalnom brendu koji snove i maštanja o savršenom putovanju pretvara u stvarnost.

Ovaj novi brend, koji bi trebao biti nosilac turističke ponude u Hercegovini glasi:

1  dan – Obilazak Mostara (Stari grad, ostale znamenitosti, Zip Line…) i posjeta Ruištu;

2 dan – Posjeta Kravicama i obilazak Međugorja;

3 dan – Posjeta bunkera Josipa Broza Tita i odlazak na rafting na Neretvu (Konjic);

4 dan – Blagaj, Počitelj i Stolac;

5 dan –  Kanu safari na rijeci Trebižat i Hutovo Blato.

„Prilikom odabira teme za naš marketing plan, moj tim i ja smo tražili sektor koji nije iskoristio maksimalno svoje potencijale, a to je bio turizam. Cilj ovog marketing plana je bio da se napravi ponuda po mjeri turista koja će njih učiniti sretnim i zadovoljnim. Mostar, kao i cijela Hercegovina ne smije više biti prolazna stanica turistima, već glavna atrakcija. Smatram da imamo mnogo toga za ponuditi, i to se mora maksimalno iskoristiti kako bi bili što bolji i uspješniji. Implementacijom ove turističke ponude, kako Mostar, tako i cijela Hercegovina bi dobili jedan ‘vjetar u leđa’, koji bi jako brzo stavio sektor turizma kao vodeći sektor u ekonomiji države“, kaže Benjamin Nazdrajić.

Učesnici u izradi marketing plana: Merisa Džafić, Ilhana Mujkić, Emira Salčin i Benjamin Nazdrajić.

(NovaSloboda.ba)