Neretva i Hutovo Blato, nove tematske rute koje sve više privlače turiste

U sklopu aktivnosti projekta “Exchange – Istraživanje prekogranične vodene biološke raznolikosti”, Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona organizuje seminar “Biodiverzitet rijeke Neretve”, koji će se održati u srijedu u hotelu Mostar u Mostaru.

Cilj je seminara upoznavanje turističkih vodiča, kao i predstavnika institucija, s prirodnom baštinom Mostara i rijeke Neretve, odnosno biodiverzitetom rijeke Neretve, radi buduće prezentacije prirodne baštine turistima – posjetiocima Mostara.

Glavni cilj projekta Exchange je jačanje i diverzifikacija turističke ponude kroz istraživanje prekogranične vodene biološke raznolikosti i omogućavanje boljeg upravljanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine.

Projekat razvija novi prekogranični  turistički proizvod – Plavu kartu, koji omogućava posjete novim tematskim rutama: Dubrovnik i Akvarijum (HR), Kotor i Akvarijum Boka (CG), Vodena staza Hutovo Blato, kao i Stari most u Mostaru i rijeka Neretva (BiH) i privlači više turista u tu oblast.

Projekat implementira pet partnera: Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje, Hrvatska (vodeći partner); Turistička organizacija Kotor, Crna Gora; Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora, Crna Gora; Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona i Javno preduzeće “Park prirode Hutovo blato” d.o.o. Čapljina.

Period provođenja projekta je 15.08.2020. – 14.08.2022., a ukupna vrijednost projekta je 1.686.047,15 eura, od čega je 1.433.140,05 eura sufinansiranje Evropske unije. Budžet TZ HNK-a u projektu iznosi 253.066,35 eura.

Projekat Exchange odobren je u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 i koristi resurse Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Instrumenta za pretpristupnu pomoć II (IPA II).

(Fena)