Poziv za prijave za angažman u Skupštini građana Mostara

Vijeće Evrope – Ured u Sarajevu, s kojim Grad Mostar i Gradsko vijeće Grada Mostara rade na projektu „Izgradnja demokratskog sudjelovanja u Gradu Mostaru“, uputio je građanima Mostara (pojedinci, neformalne grupe, organizacije i institucije) poziv da se sami prijave za angažman u Skupštini građana Mostara.

Pored građana, u Skupštini će učestvovati i direktno identifikovani eksperti.

Poziv je otvoren do 6. jula a detalji su na:

(NovaSloboda.ba)