U maju u BiH 60.989 turista, najviše noćenja gostiju iz Srbije i UAE

U Bosni i Hercegovini u mjesecu maju 2021. godine turisti su ostvarili 60. 989 posjeta, što je više za 72,6 posto u odnosu na april 2021. i za 1160,4 posto više u odnosu na maj 2020. godine.

Turisti su u maju ove godine ostvarili 131.867 noćenja, što je više za 56,9 posto u odnosu na april 2021. godine i za 859 posto više u odnosu na maj 2020 godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 56,2 posto dok je 43,8 posto bilo učešće stranih turista.

Uticaj pandemije Covid -19 imao je za posljedicu veliki porast indeksa u maju 2021. u odnosu na maj 2020. godinu, kada je većina objekata za smještaj bila zatvorena.

Broj noćenja domaćih turista u maju bio je viši za 41,7 posto u odnosu na april 2021. i viši za 513,2 posto u odnosu na maj 2020. godine.

Broj noćenja stranih turista bio je viši za 81,9 posto u odnosu na april 2021. i za 336,6 posto viši u odnosu na maj 2020. godine.

U strukturi noćenja stranih turista u maju 2021. godine najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Srbije (28,6 posto), Ujedinjenih Arapskih Emirata (16,3 posto), Hrvatske (8,5 posto), Crne Gore (5,3 posto), Njemačke (4,0 posto), Turske (3,3 posto) i SAD (3,0 posto)što je ukupno 69 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 31 posto noćenja.

Po dužini boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu su turisti iz: Irana sa prosječnim zadržavanjem 10,3 noći, Finske sa 9,0 noći, Latvije sa 5,8 noći, Japana 4,8 noći, Kine i Južne Koreje sa po 4,4 noći, Norveške sa 4,3 noći te Estonije i Kuvajta sa po 3,9 noći.

Turistima je u maju 2021. godini u Bosni i Hercegovini bilo na raspolaganju 16 883 apartmana i mjesta za kampiranje što je za 57,3 posto više u odnosu na maj 2020. i 36.767 raspoloživih kreveta što je više za 66,3 posto u odnosu na isti mjesec 2020. godine.

U maju 2021. godije, u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 15.463 soba i apartmana što je za 57,4 posto više u odnosu na maj 2020. i 32.542 kreveta što je za 68,6 posto više u odnosu na isti mjesec prethodne godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Neto stopa iskorištenosti soba u maju 2021. godine iznosila je 15,7 posto, a stalnih kreveta 12,1 posto, dok je u maju 2020. godine stopa iskorištenosti soba iznosila 2,7 posto, a stalnih kreveta 2,1 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,1 posto.

(Fena)