Mostarska inspekcija, zbog obima posla, radiće i vikendom

Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara zbog obima posla do 31. avgusta ove godine radiće i vikendom.

Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara, obvještava građane i pravne subjekte da iz razloga ukazane potrebe, obima posla i s tim u vezi povećanja efikasnosti u predmetima nadzora prioritetno urbanističko-građevinske inspekcije, povremeno i drugih inspekcija kao i komunalnih redara, organizira rad u neradne dane-vikendom posebno rad subotom, a ista aktivnost obuhvata period 1.7. – 31.8.2021.,po potrebi i duže.

Građani i pravni subjekti komunikaciju s dežurnim inspektorom, referentom za izvršenja i komunalnim redarom moći će ostvariti putem fiksnog telefona u radnim prostorijama, dok će komunikacija putem službenih mobilnih telefona biti omogućena onog trenutka kada službene osobe dobiju telefone odnosno službene brojeve, što se očekuje u skoroj budućnosti.

Raspored radnih dežurstava službenih osoba:

– dana 10.7.2021. Urbanističko građevinski inspektor Musa Marin i referent za izvršenja Valentino Jarak, broj tel: 036/505-526

– dana  17.7.2021.   Urbanističko građevinski inspektor Gološ Adis i komunalni redar Manuel Čović, broj tel: 036/505-527

– dana  24.7.2021.  Urbanističko građevinski inspektor Šarić Nebojša i komunalni redar Davor Grubešić, broj telefona: 036/505-524

– dana  31.0.2021.   Urbanističko građevinski inspektor Šarić Nebojša i komunalni redar Bajgorić Ado, broj telefona: 036/505-524 

– dana 7.8.2021. Urbanističko građevinski inspektor Šego Vesna i komunalni redar Pašić Salko, broj tel: 036/505-524

–   14.8.2021.   Urbanističko građevinski inspektor Šego Vesna i referent za izvršenje  Enes Čolaković, broj tel: 036/505-524

– dana  21.8.2021.  Urbanističko građevinski inspektor Musa Marin i referent za izvršenje Jarak Valentino, broj telefona: 036/505-526

– dana   31.7.2021.   Urbanističko građevinski inspektor Jasna Prlić i komunalni redar Bajgorić Ado, broj telefona: 036/505-524

O eventualnim  promjenama općenito, kao i u navedenom rasporedu, javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Iz Službe za inspekcijske poslove na krajupozivaju građane da se aktivno uključe u rješavanje problema prioritetno izgradnje bez pravosnažnog odobrenja za građenje u lokalnim sredinama u kojima žive.

(NovaSloboda.ba)