Vlada HNK-a razmatrala Prijedlog strategije razvoja HNK-a

Vlada Hercegovačko-neretvanskpg kantona razmatrala je Prijedlog Strategije razvoja HNK-a za period od 2021. do 2027. godine. Istaknuto je kako su Strategiju već usvojili Kantonalni odbor za razvoj i Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem HNK-a, a održane su i javne rasprave.

Strateški ciljevi koji su zacrtani u novoj Strategiji su: Dinamičan ekonomski razvoj uz održivo korištenje resursa; Podizanje kvaliteta i savremenog razvoja društvenog sektora i Upravljanje resursima i uslugama ekosistema u skladu s postojećim kapacitetima okoline.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja kantona, Vlada je dala saglasnost na prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribuiranja električne energije za dva elektroenergetska objekta solarna fotonaponska elektrana ”ECO SWIS1” i solarna fotonaponska elektrana ”ECO SWIS 2” na lokalitetu opštine Stolac, te na prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribuiranja električne energije za elektroenergetski objekat fotonaponska elektrana ”ECOSOLAR 1”.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je donijela niz odluka i to: Odluku o davanju saglasnosti na tekst prijedloga Ugovora o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac preduzeću “Riblja farma Forelle”,  Odluku o davanju saglasnosti na tekst prijedloga Ugovora o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac zanattu ribogojilište ”Dre+anjkka”, Odluku o davanju saglasnosti na tekst prijedloga Ugovora o dodjeli koncesije za korištenje voda rijeke Bune i javnog vodnog dobra uz rijeku Bunu s ciljem uzgoja ribe u betonskom objektu preduzeću ”Laks” Export-Iimport Mostar, Odluku o davanju saglasnosti na tekst prijedloga Ugovora o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac na lokalitetu uzvodno od tunela Vidikovac prduzeću ”Laks” Export-Import, Odluku o davanju saglasnosti na tekst prijedloga Ugovora o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac zanatu ribogojilišta ”Pastrmka M.A.”, te Odluku o davanju saglasnosti na tekst prijedloga Ugovora o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac na lokalitetu uzvodno od brane HE Salakovac i uzvodno od tunela Vidikovac preduzeću ”Salmon” d.o.o. Ljubuški.

S ciljem omogućavanja što funkcionalnijeg rada Skupštine HNK, Vlada je donijela odluku kojom je izdvojila 300.000 KM za obnovu i dogradnju skupštinske zgrade. 

Vlada je usvojila Izvještaj o planu i realizaciji proljetne sjetve za 2021. godinu, u kome je istaknuto kako na površini od oko 4413 ha tradicionalno dominiraju kulture iz grupe povrća, koje angažuju oko 84 posto ukupno zasijanih oraničnih površina. Takođe je navedeno kako su ukupne sjetvene površine manje u odnosu na prošlogodišnje, ali veće od površina zasijanih u proljetnom roku 2017., 2018. i 2019. godine.

(NovaSloboda.ba)