Konstituisan Savjet Prostornog plana Grada Mostara

U sali Gradske vijećnice, danas je održana konstituirajuća sjednica Savjeta Prostornog plana Grada Mostara, kojoj su prisustvovali gradonačelnik Mario Kordić, predsjedavajući Savjeta, predsjednik Gradskog vijeća Salem Marić i predsjednik Odbora za urbanizam, građenje i zaštitu okoline, načelnica Odjela za urbanizam i građenje Marina Deronjić, članovi Odbora za urbanizam građenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća, sekretar Gradskog vijeća Marija Soldo, šefica Službe za urbanističko planiranje Lejla Salčin sa uposlenicima Službe, te direktor Zavoda za prostorno uređenje Grada Mostara Salem Salko Bubalo sa saradnicima, članovima Savjeta uručili rješenja o imenovanjima u Savjet Prostornog plana Grada Mostara.

Savjet Prostornog plana Grada Mostara čine eminentni stručnjaci iz različitih oblasti, koji u narednom periodu imaju savjetodavnu ulogu da u saradnji sa nosiocima pripreme i izrade Prostornog plana Grada Mostara, Odjelom za urbanizam i građenje i Zavodom za prostorno uređenje, učestvuje u izradi Prostornog plana Grada Mostara, u svakoj fazi, dajući svoje prijedloge, sugestije i mišljenja, čija uloga je da Prostorni plan koji se donosi za razdoblje 2021.-2031. godina, najbolje odgovori na poboljšanje kvalitete života građana Mostara u pogledu prostornog, privrednog, ekonomskog, turističkog,  kulturnog i  urbanog življenja, kao i da omogući ulaganja privrednika u Grad Mostar, čime će se stvoriti uslovi za ostanak naših građana u Gradu Mostaru.

(NovaSloboda.ba)