Sud BiH potvrdio optužnicu u predmetu Zijad Mutap i drugi

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine danas je zaprimilo informaciju Suda BiH o potvrđivanju optužnice u predmetu Zijad Mutap i drugi.

Tužilaštvo BiH podiglo je 9. jula optužnicu protiv Zijada Mutapa, rođenog 1959. godine u Sarajevu, Alise Ramić (ranije Mutap), rođene 1996. godine u Njemačkoj,  Hasana Dupovca, rođenog 1973. godine u Hadžićima, Josipa Barića, rođenog 1963. godine u Sarajevu i Muamera Ožegovića, rođenog 1981. godine u Foči zbog organizovanog kriminala i sprječavanja otkrivanja i dokazivanja stradanja Dženana Memića.

Navode opužbe, tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 88 svjedoka, od čega 16 uz dodijeljene mjere zaštite, kao i prilaganjem oko 150 dokaznih materijala.

Optuženi se terete da su, u periodu od 8. februara 2016. godine, pa nadalje, pristupili grupi za organizovani kriminal, formiranoj od Zijada Mutapa i drugih, a koja je organizovana radi prikrivanja dokaza o načinu na koji je Dženan Memić sin Muriza, rođen 1994. godine, zadobio teške tjelesne povrede opasne po život 8. februara 2016. godine u Velikoj Aleji, opština Ilidža usljed kojih povreda je 15. februara 2016. godine preminuo u Kliničkom centru Sarajevo.

U optužnici se navodi da su optuženi vršili prikrivanje dokaza i počinilaca fingiranjem dokaza, prikrivanjem njima poznatih činjenica, te preduzimali radnje sa ciljem prikrivanja stvarnog načina na koji je Dženan Memić zadobio teške tjelesne povrede opasne po život.

Prema navodima optužnice, po prethodnom dogovoru, optuženi Zijad Mutap je ostvarivao kontakte sa više osoba, među kojima i optuženima, koji su lično, kao i u dogovoru s njim i njegovim uputstvima, u cilju prikrivanja počinilaca i načina stradanja Dženana Memića, počinili nezakonite radnje tako što su neovlašteno i bez naredbe nadležnog suda izuzimali dokaze u vidu snimaka video-nadzora, neovlašteno fingirali i podmetali dokaze koji to stvarno nisu, navodili pripadnike MUP-a KS na donošenje i potpisivanje akata koji ne odgovaraju utvrđenom činjeničnom stanju, dostavljali fingirane dokaze na vještačenja, prikazujući iste kao stvarne.

Na taj način vršili su ometanje i usmjeravanje istrage u pogrešnom smjeru, prikrivali činjenice koje su im poznate, uništavali dokaze prikupljene sa mjesta događaja, a koji se odnose na stradanje Dženana Memića, a sve u namjeri da prikriju stvarne počinioce i stvarni način na koji je Dženan Memić zadobio teške tjelesne povreee, od kojih je preminuo.

Optuženi se terete za krivična djela organizovani kriminal, a u vezi sa krivičnim djelima protivzakonito posredovanje, pomoć počiniocu nakon počinjenog krivičnog djela, sprječavanje dokazivanja i davanje lažnog iskaza.

Tužilaštvo BiH nastavlja intenzivan rad u ovom predmetu u odnosu na ostale prijavljene osobe.

M. N.

(NovaSloboda.ba)