Skočibušić iznio nove preporuke u pogledu epidemiološke situacije u FBiH

Vršilac dužnosti direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Siniša Skočibušić danas je iznio nove preporuke u pogledu epidemiološke situacije u Federaciji BiH.

“Jedna od preporuka je da se osigura osobama koje imaju poteškoće sa sluhom i s vidom najmanje jedan dan u sedmici kada te osobe mogu uz pomoć prevodioca dobiti pomoć da se mogu vakcinisati”,rekao je Skočibušić.

Takođe, preporuka je da se nakon vakcinisanja postojećih grupa koje su već predložene pristupi prema odluci kantonalnih zavoda za javno zdravstvo vakcinisanju drugih grupa stanovništva koje nisu u sadašnjim prioritetima.

“Osim toga, Zavod za javno zdravstvo FBiH će provesti vakcinisanje grupa od posebnog interesa za Federaciju i BiH”, kazao je Skočibušić.

Predloženo je da kantonalni zavodi za javno zdravstvo počnu s organizacijom dana otvorenih vrata sve prema raspoloživim količinama vakcina.

Predviđena je i masovna imunizacija na nivou opština s ciljem veće dostupnosti kućanstvu.

“Formiranje mobilnih timova je predloženo, koji bi trebali služiti za imunizaciju migranata i Roma odnosno posebno ranjivih grupa, koje nisu dovoljno uključene u zdravstveni sistem BiH, a ljudi su među nama. Takođe, potrebno je formirati mobilne timove za imunizaciju kućanstva, koje je veoma udaljeno od sjedišta centara za imunizaciju”, istakao je Skočibušić.

Navodi da bi se vakcinisanje trebalo obavljati od 08 do 20 sati u dvije smjene i to svaki dan u sedmici.

Na ovaj način, kako kaže, sačuvaće se dobra epidemiološka situacija u Federaciji BiH. 

(Fena)