ZZO HNK-a u prvom polugodištu ove godine ostvario prihode od 73 miliona maraka

Na sjednici Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona, održanoj u četvrtak u Mostaru, usvojeno je više izvještaja, četiri pravilnika, dvije odluke i jedna informacija.

Članovi Vijeća usvojili su Izvještaj o potrošnji lijekova, Izvještaj o potrošnji ortopedskih pomagala, Izvještaj  o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, Izvještajo liječenju izvan kantona, Izvještaj o troškovima refundiranja pruženih usluga biomedicinski potpomognute oplodnje osiguranim osobama Zavoda, te Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki i finansijskom poslovanju Zavoda. Svi usvojeni izvještaji odnose se na periodod 1. janura do 30. juna ove godine, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću ZZO HNK-a.

Na održanoj sjednici Vijeće kantonalnog ZZO-a razmatralo je i usvojilo Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda za period od 1. januara do 30. juna.

Usvojeni Izvještaj pokazuje kako je u prvom polugodištu 2021. godine Zavod ostvario prihode od 73,422.783 marke, što je 49,41 posto od iznosa predviđenog Izmjenama i dopunama Finansijskog plana za 2021. godinu.

Manjak prihoda u odnosu na planirana sredstva za prvih šest mjeseci 2021. godine iznosi 881.717 maraka. Niže izvršenje na rashodovnoj strani u odnosu na plan prvog polugodišta iznosi 2,673.362 marke.

Kada se uporede ostvareni prihodi i realizovani rashodi, vidljivo je kako je Zavod zdravstvenog osiguranja HNK-a ostvario pozitivan finansijski rezultat od 1,791.646 maraka.

Po usvajanju Izvoda iz zapisnika s prethodne sjednice, članovi Vijeća su razmatrali, pozitivno ocijenili i usvojili Informaciju o konačnom izvještaju Ureda za reviziju Institucija FBiH o finansijskoj reviziji Zavoda za 2020. godinu.

“Sukladno nalazima revizije i preporukama iskazanim u Konačnom izvještaju, u potpunosti sam zadovoljan činjenicom kako je Ured za revizije dao pozitivno mišljenje na finansijsko poslovanje Zavoda istakavši kako, u svim materijalnim aspektima, novčanim tokovima i izvršenju budžeta, financijski izvještaji istinito i fer prikazuju finansijski položaj Zavoda. Mišljenje s rezervom Zavod je dobio u dijelu praćenja i kontrole izvršenja ugovorenih usluga zdravstvene zaštite ,uključujući i kontrolu sredstava koja su dodijeljena ugovornim zdravstvenim ustanovama u svrhu pomoći liječenja oboljelih od covid-19. Uzmemo li u obzir kako je riječ o 2020. godini i vremenu pandemije, Zavod nije bio u mogućnosti provoditi terenske kontrole na način kako to redovno radi, ali redovno smo provodili elektronski nadzor putem IZIS sistema”, kazao je direktor ZZO HNŽ-a Rade Bošnjak.

Upoređivanjem podataka o potrošnji lijekova za prvo polugodište 2021. godine u odnosu na isti period 2020. godine zabilježeno je povećanje broja propisanih recepata od 2,3 posto uz povećanje broja propisnih pakiranja za 1,8 posto, a ukupan trošak lijekova smanjen je za 0,8 posto, odnosno 52.356 maraka.

Izvještj o potrošnji ortopedskih i drugih pomagala u prvom polugodištu 2021. godine ukazuje na rast ukupnog broja realizovanih odobrenja za 11,9 posto, rast broja korisnika za 7,8 posto i rast utrošenih financijskih sredstava za 14,5 posto u odnosu na isti period 2020. godine.

Povećanje potrošnje ortopedskih i drugih pomagala za prvih šest mjeseci 2021. godine posljedica je, prije svega, potpune primjene Liste ortopedskih i drugih pomagala usvojene 2020. godine.

Troškovi refundiranja privremene spriječenosti za rad do i preko 42 dana u prvih šest mjeseci 2021. godine iznose 1,072.453 marke što je 53 posto sredstava planiranih finansijskim planom Zavoda i predstavlja rizik prekoračenja planiranih sredstava.

U promatranom periodu. evidentan je porast refundiranih doznaka za 37,9 posto, kao i povećanje refundiranih finansijskih sredstava po istima od 10,6 posto (102.995 maraka) u odnosu na isti period 2020. godine. Porast broja refundiranih doznaka proizišao je, najvećim dijelom, zbog dijagnoze Z20 – Izloženost ili kontakt sa zaraznim bolestima. Navedena dijagnoza čini 43,67 posto u ukupnom broju doznaka, a sredstva utrošena na osnovu iste u posmatranom periodu iznose 229.504 marke.

Rezultati analize podataka vezanih uz provedena liječenja izvan kantona, u periodu od 1. januara do 30. juna u odnosu na isti period 2020. godine, pokazuju smanjenje ukupnih troškova za 98.421 marku i porast broja uputnica za 28 posto ili 90 uputnica više.

I dalje je prisutan određeni broj osiguranika kojima se operativno liječenje i dijagnostika ne može realizovati u ugovornim bolničkim ustanovama unutar kantona, a ovo se ponajviše odnosi na maligne bolesti kod osiguranika svih starosnih grupa i oboljenja kod djece.

U periodu od 23. februara do 30. juna, ljekarska komisija Zavoda odobrila je 35 zahtjeva za refundaciju troškova biomedicinski potpomognute oplodnje, a ukupno refundirana sredstva iznose 80.050 maraka, što je 20 posto od ukupno planiranih sredstava za 2021. godinu, stoji u saopštenju.

(Fena)