Ukinute građevinske dozvole za male hidroelektrane na Neretvici

Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona je po pravu nadzora ukinulo dvije građevinske dozvole koje su ranije nezakonito izdate za male hidroelektrane Srijanski most i Gorovnik ušće na rijeci Neretvici, saopštio Aarhus centar u BiH.

Pravni tim Udruženja „Aarhus centar u BiH“, u saradnji s nevladinim udruženjima “Pusti me da tečem“ i “Zeleni Neretva“, uočio je nepravilnosti u procesu izdavanja građevinskih dozvola od opšti e Konjic budući da su izdate bez energetske dozvole, što krši odredbe Zakona o elektičnoj energiji i Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, usvojenu od Vlade FBiH.

Tim povodom, zahtjevi za poništenje građevinskih dozvola po pravu nadzora su pripremljeni tokom maja 2021. godine.

Budući da opština Konjic nije pravovremeno reagirala na dopise drugostepenog organa (u ovom slučaju Ministarstva građenja i prostornog uređenja HNK-a), cijeli proces ukidanja dozvola je produžen za tri mjeseca, što je iskoristio investitor (JP Elektroprivreda BiH) da izađe na teren s građevinskim mašinama u pokušaju započinjanja gradnje pomenutih malih hidroelektrana, a na temelju nelegalnih dozvola.

Takođe, opština Konjic je prethodnog mjeseca obećala investitoru nesmetanu gradnju hidroelektrana na Neretvici na bazi nelegalih građevinskih dozvola.

“S obzirom na sve nelegalnosti procesa izdavanja dozvola od opštin eKonjic, udruženje ‘Pusti me da tečem’ je u saradnji s Aarhus centrom u BiH pripremilo i dostavilo nadležnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv odgovornih osoba u opštini Konjic zbog nesavjesnog rada u službi. Nadamo se da će tužilaštvo raditi svoj posao i da će konačno odgovorni biti kažnjeni za svoja djela”, kazala je Nina Kreševljaković, pravna savjetnica Aarhus centra u BiH.

“Od prvog dana, znali smo da je naša  borba za spas rijeke Neretvice ispravna”. rekao je Safet Sarajlić, član udruženja “Pusti me da tečem”.

“Dokumentacija koju je investitor imao je bila nepotpuna i ono što su imali dobijeno je na netransparentan način. Na ovome nećemo stati i tražićemo odgovornost svih aktera ovog podmuklog plana. Mi idemo dalje”, dodao je on.

Amir Variščić iz pokreta “Zeleni Neretva” izrazio je zadovoljstvo da institucije rade svoj posao.

“Ovaj preokret će znatno uticati na dalji razvoj događaja, a sve s ciljem da sačuvamo Neretvicu od bilo kakvih intervencija, pogotovo nelegalnih, koje kao što vidimo, nažalost se usuđuju činiti i naše državne kompanije”, naveo je Variščić.

(Fena)