MTM sa predstaviom “Pit” na INTEF festivalu u Šapcu

Ansambl Mostarskog teatra mladih danas putuje u Šabac, gdje će nastupiti na INTEF festivalu sa predstavom “Pit” Ljubinke Stojanović, te režiji Seada Đulića. Selektorka festivala bila je dramska umjetnica Ljiljana Blagojević, koja je za omladinski program odabrala 5 predstava, među kojima i predstavu eMTeeM-a.

U predstavi igraju Edina Delalić, Sara Kljajić, Mia Musić, Ali Kamer Aksoy, Miran Bečević i hrčak Bela.

Radi se o nagrađenom tekstu sa konkursa Časopisa “TmačaART” za originalni dramski tekst.

Predstava otkriva svijet izgubljenih mladih duša danas i ovde, govori o generaciji koja se svjesno prepušta svim tjelesnim zadovoljstvima, dipsomaniji, strastima, da bi zaboravila da je zaboravljena.

Na početku, u osvitu stvaranja nove civilizacije jednakih, na prelasku prezrenih u poštovane, geslo je bilo: “Vuk, vuku, čovjek”. Pri kraju iluzije o komuni kao globalnom selu čujemo: “Čovjek čovjeku, vuk”. A danas, sasvim mirno posmatramo kako je “ Čovjek čovjeku, pit– bul terijer”; nema ni trunke iluzija, jer, za razliku od vuka koji bi umio da bude samilostan prema žrtvi koja se predaje slobodno izlažući svoj vrat oštrici vučije čeljusti, pit – bul terijer ne odustaje dok pobjeđeni nije mrtav. Kao što glavna junakinja Nera, u rijetkim trenucima jasnog sagledavanja, pri pogledu na svoj lik, ime i život, povraća, tako se autorka gnuša od pomisli: “Umrijeću kao što oni umiru”; obična, nepoznata, zaboravljena… 

(NovaSloboda.ba)